Công văn 4415/TCT-CS

Công văn 4415/TCT-CS năm 2015 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp chế xuất bán hàng phế phẩm vào nội địa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4415/TCT-CS nộp thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất bán hàng phế phẩm vào nội địa 2015


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4415/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời công văn số 1040/CT-TTHT ngày 16/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về khai, nộp thuế GTGT của doanh nghiệp chế xuất bán hàng phế phẩm vào nội địa, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn

2. Các loại hóa đơn:

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào ni địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Tại khoản 1, Điều 71 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2015) hướng dẫn:

“… Điều 71. Thủ tục xử lý phế liệu, phế phẩm tiêu thụ nội địa:

1. Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế..

Tại khoản 5 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 nêu trên hướng dẫn:

“Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX:

...5. Đối với phế liệu, phế phẩm được phép bán vào thị trường nội địa

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này, theo đó DNCX làm thủ tục xuất khẩu và doanh nghiệp nội địa mở tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tương ứng”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH May mặc Alliance One là doanh nghiệp chế xuất, trong quá trình sản xuất có dư ra phần vải vụn theo định mức, số vải vụn này (phế liệu, phế phẩm) được bán vào thị trường nội địa Việt Nam thì người mua hàng trong nội địa phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu, đồng thời phải thực hiện kê khai nộp thuế GTGT khâu nhập khu tại cơ quan hải quan (nếu có).

Công ty TNHH May mặc Alliance One (người bán hàng) lập hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho t chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”, để giao cho người mua hàng theo quy định.

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre phối hợp Cục Hải quan trên địa bàn để hướng dẫn doanh nghiệp cụ thể về thủ tục hải quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4415/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4415/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2015
Ngày hiệu lực26/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4415/TCT-CS nộp thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất bán hàng phế phẩm vào nội địa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4415/TCT-CS nộp thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất bán hàng phế phẩm vào nội địa 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4415/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành26/10/2015
        Ngày hiệu lực26/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4415/TCT-CS nộp thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất bán hàng phế phẩm vào nội địa 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4415/TCT-CS nộp thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất bán hàng phế phẩm vào nội địa 2015

           • 26/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực