Công văn 4416/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4416/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về sử dụng kinh phí không thường xuyên của các đơn vị trực thuộc Cục Người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4416/LĐTBXH-KHTC sử dụng kinh phí không thường xuyên đơn vị trực thuộc cục người có công 2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4416/LĐTBXH-KHTC
V/v sử dng kinh phí không thường xuyên năm 2015 của các đơn vị trực thuộc Cục Người có công

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Người có công

Trả lời công văn số 2023/NCC-KHTC ngày 26/10/2015 của Cục Người có công về việc đề nghị chuyển nội dung sử dụng kinh phí không thường xuyên (Loại 520-527) năm 2015 của các đơn vị trực thuộc Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề nghị của Cục Người có công về việc sử dụng kinh phí hoạt động các khu thương binh từ nguồn kinh phí không thường xuyên đã được thông báo trong dự toán ngân sách năm 2015 của Cục (Quyết định số 188/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2015) còn dư để thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tại các Trung tâm sau khi đã đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi đối với các đối tượng người có công theo quy định.

Cục Người có công có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. Việc mua sắm, sửa chữa tài sản thực hiện theo phân cấp của B./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT Huỳnh Văn Tí (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ K
HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4416/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4416/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4416/LĐTBXH-KHTC sử dụng kinh phí không thường xuyên đơn vị trực thuộc cục người có công 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4416/LĐTBXH-KHTC sử dụng kinh phí không thường xuyên đơn vị trực thuộc cục người có công 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4416/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành29/10/2015
        Ngày hiệu lực29/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4416/LĐTBXH-KHTC sử dụng kinh phí không thường xuyên đơn vị trực thuộc cục người có công 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4416/LĐTBXH-KHTC sử dụng kinh phí không thường xuyên đơn vị trực thuộc cục người có công 2015

              • 29/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực