Công văn 4424/VPCP-KGVX

Công văn 4424/VPCP-KGVX năm 2014 vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4424/VPCP-KGVX 2014 phụ cấp ưu đãi nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục theo 61/2006/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4424/VPCP-KGVX
V/v vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại văn bản số 2528/BGDĐT-TCCB ngày 19 tháng 5 năm 2014) về việc vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Trung tâm Đào tạo phục hồi chức năng cho người mù thuộc Hội Người mù Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Căn cứ tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao và khả năng kinh phí, Hội Người mù Việt Nam, Trung tâm Đào tạo phục hồi chức năng cho người mù thuộc Hội người mù Việt Nam xem xét, quyết định việc vận dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Trung tâm Đào tạo phục hồi chức năng cho người mù theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP nêu trên.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn và thực hiện việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động của Trung tâm Đào tạo phục hồi chức năng cho người mù thuộc Hội Người mù Việt Nam gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4424/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4424/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2014
Ngày hiệu lực16/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4424/VPCP-KGVX 2014 phụ cấp ưu đãi nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục theo 61/2006/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4424/VPCP-KGVX 2014 phụ cấp ưu đãi nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục theo 61/2006/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4424/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành16/06/2014
        Ngày hiệu lực16/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4424/VPCP-KGVX 2014 phụ cấp ưu đãi nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục theo 61/2006/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4424/VPCP-KGVX 2014 phụ cấp ưu đãi nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục theo 61/2006/NĐ-CP

           • 16/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực