Công văn 4427/UBND-VX

Công văn 4427/UBND-VX năm 2013 về thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 4427/UBND-VX năm 2013 thực hiện chế độ nghỉ hưu 2014 cán bộ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4427/UBND-VX
Về thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Thủ trưởng các Sở ngành thành phố;
- Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện.

 

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 2850/BNV-CCVC ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp ;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các Sở ngành; Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện thống kê báo cáo cán bộ, công chức viên chức, ngưới quản lý doanh nghiệp nghỉ hưu năm 2014 (theo mẫu hướng dẫn của Bộ Nội vụ), gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 8 năm 2013.

2. Giao Sở Nội vụ làm đầu mối tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Bộ Nội vụ; thời gian thực hiện trước ngày 15 tháng 9 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm CV Bộ Nội vụ);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX (kèm CV Bộ Nội vụ), THKH;
- Lưu: VT, (VX-Nh) Ha

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4427/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4427/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2013
Ngày hiệu lực22/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4427/UBND-VX

Lược đồ Công văn 4427/UBND-VX năm 2013 thực hiện chế độ nghỉ hưu 2014 cán bộ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4427/UBND-VX năm 2013 thực hiện chế độ nghỉ hưu 2014 cán bộ Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4427/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành22/08/2013
        Ngày hiệu lực22/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4427/UBND-VX năm 2013 thực hiện chế độ nghỉ hưu 2014 cán bộ Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4427/UBND-VX năm 2013 thực hiện chế độ nghỉ hưu 2014 cán bộ Hồ Chí Minh

              • 22/08/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/08/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực