Công văn 443/BXD-KTTC

Công văn số 443/BXD-KTTC về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các công trình lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 443/BXD-KTTC điều chỉnh tổng mức đầu tư các công trình lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 443/BXD–KTTC
V/v: Điều chỉnh tổng MĐT các công trình lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Trả lời Văn bản số 538/UBND-KTTH ngày 5/3/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư của công trình xây dựng lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo mục 2 điều 1 Nghị định số 03/2008//NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; điểm 5, 6 Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng: Đối với trường hợp sau khi điều chỉnh dự toán xây dựng công trình hoặc giá gói thầu làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định để đảm bảo không làm gián đoạn các công việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đối với công trình xây dựng đã lập theo hình thức báo cáo kinh tế- kỹ thuật trước đây.

Căn cứ ý kiến trên, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTTC, M5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 443/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu443/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2008
Ngày hiệu lực18/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 443/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 443/BXD-KTTC điều chỉnh tổng mức đầu tư các công trình lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 443/BXD-KTTC điều chỉnh tổng mức đầu tư các công trình lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu443/BXD-KTTC
     Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
     Người kýĐinh Tiến Dũng
     Ngày ban hành18/03/2008
     Ngày hiệu lực18/03/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 443/BXD-KTTC điều chỉnh tổng mức đầu tư các công trình lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật

        Lịch sử hiệu lực Công văn 443/BXD-KTTC điều chỉnh tổng mức đầu tư các công trình lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật

        • 18/03/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 18/03/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực