Công văn 443/TTg-QHQT

Công văn 443/TTg-QHQT áp dụng Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác với Liên hợp quốc (HPPMG) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 443/TTg-QHQT áp dụng Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Liên hợp quốc (HPPMG)


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 443/TTg-QHQT
V/v áp dụng Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác với Liên hợp quốc (HPPMG)

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1339/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về cơ bản nội dung Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác với Liên hợp quốc (HPPMG) trong khuôn khổ thực hiện thí điểm Sáng kiến Một Liên hợp quốc tại Việt Nam, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Hoàn chỉnh nội dung và ký HPPMG với các tổ chức Liên hợp quốc.

- Thông báo cho các cơ quan, địa phương liên quan của Việt Nam biết để áp dụng và thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức Liên hợp quốc cập nhật HPPMG trên cơ sở những thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật đã được tham chiếu trong HPPMG trong quá trình triển khai, thực hiện.

- Làm việc với phía Liên hợp quốc để xem xét khả năng sớm áp dụng HPPMG cho các tổ chức khác của Liên hợp quốc.

3. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ thúc đẩy tiến trình sửa đổi Hiệp định cơ bản (SBA), sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, KTTH,  Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 443/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu443/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2010
Ngày hiệu lực16/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 443/TTg-QHQT áp dụng Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Liên hợp quốc (HPPMG)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 443/TTg-QHQT áp dụng Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Liên hợp quốc (HPPMG)
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu443/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành16/03/2010
        Ngày hiệu lực16/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 443/TTg-QHQT áp dụng Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Liên hợp quốc (HPPMG)

              Lịch sử hiệu lực Công văn 443/TTg-QHQT áp dụng Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Liên hợp quốc (HPPMG)

              • 16/03/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/03/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực