Công văn 4432/UBND-VX

Công văn 4432/UBND-VX năm 2013 về tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 68 năm Quốc khánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 4432/UBND-VX năm 2013 tổ chức bắn pháo hoa Quốc khánh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4432/UBND-VX
V/v tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2013)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Thủ trưởng các Sở - ngành:
- Bộ Tư lệnh thành phố; Công an thành phố;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy;
- Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải;
- Viễn thông thành phố;
- Lực lượng Thanh niên Xung phong TP;
- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Tổng Công ty Điện lực thành phố - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;
- Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn;
- Ủy ban nhân dân quận 1, quận 2, quận 11;
- Đài Truyền hình thành phố;
- Đài Tiếng nói nhân dân thành phố.

 

Căn cứ Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;

Thực hiện kế hoạch số 4405/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2013);

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc tổ chức bắn pháo hoa như sau:

I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN BẮN:

1. Địa điểm: 02 điểm bắn tầm thấp, gồm:

- Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm/quận 2).

- Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

2. Thời gian, thời điểm bắn: 15 phút, từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15 ngày 02 tháng 9 năm 2013.

II. PHÂN CÔNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN:

1. Bộ Tư lệnh thành phố:

- Phối hợp với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên để thống nhất bảo đảm kinh phí phục vụ bắn pháo hoa tầm thấp cho 02 điểm bắn; liên hệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa chất 21 thuộc

Bộ Quốc phòng đặt mua thiết bị, đạn pháo hoa và ký kết hợp đồng, thực hiện thanh quyết thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Sở - ngành và các quận liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm và thời gian nêu trên; cấp phát phù hiệu cho các lực lượng, phương tiện tham gia phục vụ bắn pháo hoa.

- Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển pháo hoa, tại các địa điểm bắn và các khu vực nhân dân tập trung xem bắn pháo hoa.

2. Công an thành phố:

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa; chú ý tăng cường lực lượng chốt các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển đạn pháo hoa và tại các địa điểm bắn.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực nhân dân tập trung xem bắn pháo hoa; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh hướng lên đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm/quận 2) từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 02 tháng 9 năm 2013.

- Chỉ đạo lực lượng trực thuộc và Công an các quận phối hợp bảo đảm an toàn xung quanh các khu vực và tại địa điểm tổ chức bắn pháo hoa.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố: phối hợp với Công an thành phố tuần tra trên sông khu vực xung quanh hướng lên đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm/quận 2) từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 02 tháng 9 năm 2013; bố trí canô túc trực tại phía quận 2 để sẵn sàng xử lý tình huống khi có lệnh.

4. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy: phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố triển khai phương tiện xe phòng cháy chữa cháy tham gia trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa đến các địa điểm bắn và trong quá trình chuẩn bị, thực hành bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông thành phố: bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ việc tổ chức bắn pháo hoa theo kế hoạch.

6. Sở Tài chính: hướng dẫn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên bảo đảm kinh phí phục vụ việc tổ chức bắn pháo hoa theo kế hoạch và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: bảo đảm kinh phí bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ, bảo vệ bắn pháo hoa tại các địa điểm bắn (trích từ nguồn kinh phí lễ năm 2013).

8. Sở Y tế: chỉ đạo Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương và Bệnh viện các quận có liên quan tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ cấp cứu trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa và trực tại các địa điểm bắn theo kế hoạch.

9. Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn: phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố bảo đảm đường vận chuyển thiết bị, đạn pháo hoa vào khu vực tổ chức bắn và bố trí địa điểm bắn (phía trên đường hầm sát mép bờ sông Sài Gòn - hướng quận 2) theo hiệp đồng thống nhất của Bộ Tư lệnh thành phố.

10. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên:

- Chịu trách nhiệm vận động kinh phí xã hội hóa phục vụ bắn pháo hoa theo dự toán đã thống nhất với Bộ Tư lệnh thành phố để ký hợp đồng và thanh toán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa chất 21 theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Du lịch Phú Thọ bảo đảm địa điểm bắn tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

11. Tổng Công ty Điện lực thành phố - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên: chỉ đạo các cơ quan điện lực trực thuộc bảo đảm nguồn điện phục vụ bắn pháo hoa tại các địa điểm.

12. Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố: phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các khu vực nhân dân tập trung xem bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn.

13. Ủy ban nhân dân quận 1, quận 2, quận 11:

- Chỉ đạo Công an, Quân sự địa phương tổ chức lực lượng bảo đảm

an toàn quá trình vận chuyển pháo hoa, các địa điểm bắn và các khu vực nhân dân tập trung xem bắn pháo hoa; tạo điều kiện cho lực lượng quân sự triển khai các địa điểm bắn, tổ chức đi thăm các pháo thủ trước thời điểm bắn pháo hoa.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức biểu diễn văn hóa văn nghệ gần điểm bắn để nhân dân xem trước khi thực hiện bắn pháo hoa.

14. Các báo, đài thành phố: thông tin, tuyên truyền việc bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Riêng Đài Truyền hình thành phố thiết kế đồng hồ (chạy số, to, rõ) trên màn hình sóng HTV9 (từ 20 giờ 58 phút đến 21 giờ 15 phút ngày 02 tháng 9 năm 2013) để các điểm theo dõi, thống nhất thời gian bắn; thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình bắn pháo hoa.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận và các đơn vị có liên quan có kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện nội dung chương trình tổ chức bắn pháo hoa nêu trên; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân xem bắn pháo hoa./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Sở - ngành thành phố;
- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố;
- Báo, Đài;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX-T) An.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4432/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4432/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2013
Ngày hiệu lực22/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4432/UBND-VX

Lược đồ Công văn 4432/UBND-VX năm 2013 tổ chức bắn pháo hoa Quốc khánh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4432/UBND-VX năm 2013 tổ chức bắn pháo hoa Quốc khánh Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4432/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành22/08/2013
        Ngày hiệu lực22/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4432/UBND-VX năm 2013 tổ chức bắn pháo hoa Quốc khánh Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4432/UBND-VX năm 2013 tổ chức bắn pháo hoa Quốc khánh Hồ Chí Minh

             • 22/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực