Công văn 4433/TCT-TNCN

Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4433/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4433/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với TN từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi : Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 9822/CT-TT&HT ngày 06/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về chính sách thuế TNCN trong trường hợp chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1, Mục V, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng Việt Nam như sau:

"Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam."

- Tại điểm 9, Mục I Thông tư số 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì:

"Đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán và phải được Bộ Tài chính đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài thực hiện ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo loại ngoại tệ đã được Bộ Tài chính đồng ý làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, riêng báo cáo tài chính nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái quy định."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đối với trường hợp cá nhân nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng vốn góp bằng đồng ngoại tệ của doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ (đã được Bộ Tài chính chấp thuận) thì giá góp vốn ban đầu, giá chuyển nhượng vốn, thu nhập chịu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn được xác định bằng đồng ngoại tệ. Khi xác định thu nhập tính thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn phải quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập để tính thuế TNCN về việc chuyển nhượng vốn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, TNCN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 4433/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4433/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2010
Ngày hiệu lực03/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4433/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 4433/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4433/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4433/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành03/11/2010
        Ngày hiệu lực03/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4433/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4433/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân

           • 03/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực