Công văn 4435/TCHQ-CNTT

Công văn 4435/TCHQ-CNTT năm 2018 về triển khai thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4435/TCHQ-CNTT 2018 triển khai thủ tục của Bộ Tài nguyên trên Cơ chế một cửa quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4435/TCHQ-CNTT
V/v triển khai các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ công văn thông báo số 449/CNTT-HTTT ngày 22/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau: Kể từ ngày 31/7/2018, 07 thủ tục hành chính sau sẽ được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia:

- Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng);

- Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn);

- Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

- Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn);

- Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích;

- Thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện phân quyền sử dụng chức năng tra cứu trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan (E-Customs) đối với 07 thủ tục nêu trên cho cán bộ hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để t/h);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4435/TCHQ-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4435/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2018
Ngày hiệu lực27/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4435/TCHQ-CNTT 2018 triển khai thủ tục của Bộ Tài nguyên trên Cơ chế một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4435/TCHQ-CNTT 2018 triển khai thủ tục của Bộ Tài nguyên trên Cơ chế một cửa quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4435/TCHQ-CNTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Công Bình
        Ngày ban hành27/07/2018
        Ngày hiệu lực27/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4435/TCHQ-CNTT 2018 triển khai thủ tục của Bộ Tài nguyên trên Cơ chế một cửa quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4435/TCHQ-CNTT 2018 triển khai thủ tục của Bộ Tài nguyên trên Cơ chế một cửa quốc gia

              • 27/07/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/07/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực