Công văn 4439/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 4439/BTNMT-TCQLĐĐ bổ sung đề xuất nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4439/BTNMT-TCQLĐĐ bổ sung đề xuất nhu cầu sử dụng đất


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4439/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v bổ sung đề xuất nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2011-2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Tại phiên họp toàn thể của Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ hai, chiều ngày 22 tháng 11 năm 2011, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia, trong đó có chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và giao cho Chính phủ phân bổ cho các địa phương. Các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đã được Quốc hội quyết định thêm 11 chỉ tiêu so với các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia do Chính phủ quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 (Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phân khai các chỉ tiêu tại Công văn số 42/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 01 năm 2010).

Để Chính phủ sớm phân bổ các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất bổ sung nhu cầu sử dụng đất của địa phương giai đoạn 2011 đến 2020 theo 11 chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được Quốc hội quyết định bổ sung (có phụ lục kèm theo).

Đề nghị Quý Ủy ban có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 07 tháng 12 năm 2011, bản số gửi theo địa chỉ email: [email protected].

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CQHĐĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hiển

 

PHỤ LỤC

ĐỀ XUẤT NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011-2020
(Kèm theo Công văn số 4439/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/11/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chỉ tiêu

Nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2011-2020

Giai đoạn 2011- 2015

Giai đoạn 2016- 2020

Tổng cộng

 

Đơn vị tính: ha

I. Đất nông nghiệp

 

 

 

1- Đất chuyên trồng lúa nước

(2 vụ trở lên)

 

 

 

2- Đất rừng sản xuất

 

 

 

3- Đất làm muối

 

 

 

4- Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

II. Đất phi nông nghiệp

 

 

 

- Đất phát triển hạ tầng

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

5- Đất cơ sở văn hóa

 

 

 

6- Đất cơ sở y tế

 

 

 

7- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

 

 

 

8- Đất cơ sở thể dục - thể thao

 

 

 

9- Đất ở tại đô thị

 

 

 

III. Đất chưa sử dụng

 

 

 

10- Đất chưa sử dụng còn lại

 

 

 

11- Diện tích đưa vào sử dụng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4439/BTNMT-TCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4439/BTNMT-TCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2011
Ngày hiệu lực25/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4439/BTNMT-TCQLĐĐ

Lược đồ Công văn 4439/BTNMT-TCQLĐĐ bổ sung đề xuất nhu cầu sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4439/BTNMT-TCQLĐĐ bổ sung đề xuất nhu cầu sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4439/BTNMT-TCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành25/11/2011
        Ngày hiệu lực25/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4439/BTNMT-TCQLĐĐ bổ sung đề xuất nhu cầu sử dụng đất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4439/BTNMT-TCQLĐĐ bổ sung đề xuất nhu cầu sử dụng đất

            • 25/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực