Công văn 444/TCT-KK

Công văn 444/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 444/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1853/CT-KTNB ngày 27/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, khoản 4 Điều 65 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ khoản 10 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ khoản 3 Điều 9 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, thì:

Trường hợp Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức đầu tư xây dựng công trình khách sạn Huỳnh Đức trên đất mượn của bà Huỳnh Thị Kim Hương và đưa khách sạn Huỳnh Đức vào sử dụng từ ngày 13/11/2013, hợp đồng mượn đất giữa Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức - đại diện là bà Huỳnh Thị Kim Hương và bà Huỳnh Thị Kim Hương không có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn theo quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất người sử dụng là bà Huỳnh Thị Kim Hương; ngày 14/2/2015 người sử dụng đất đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức thì Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức không đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT kỳ từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2013 đối với dự án đầu tư công trình khách sạn Huỳnh Đức, số thuế GTGT đầu vào của công trình này doanh nghiệp được khấu trừ trong quá trình sản xuất kinh doanh theo quy định.

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra nếu Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức sử dụng toàn bộ công trình khách sạn Huỳnh Đức vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của công trình xây dựng khách sạn Huỳnh Đức doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ; trường hợp Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức chỉ sử dụng một phần công trình khách sạn Hunh Đức vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của công trình khách sạn Huỳnh Đức tương ứng với diện tích sử dụng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ (BTC): PC, CST;
- Các Vụ (TCT): PC, CS;
- Lưu: VT,
KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 444/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu444/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2016
Ngày hiệu lực28/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 444/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 444/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu444/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành28/01/2016
        Ngày hiệu lực28/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 444/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 444/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 28/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực