Công văn 4443/BNV-TL

Công văn 4443/BNV-TL năm 2014 về chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4443/BNV-TL năm 2014 chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4443/BNV-TL
V/v: chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 2280/STC-QLNS ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thm quyền quyết định đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thuộc đối tượng áp dụng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được chi trả ngay khi cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác.

2. Vấn đề Sở Tài chính tỉnh Kon Tum hỏi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Bộ Nội vụ chuyển công văn số 2280/STC-QLNS của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đến Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Sở Tài chính tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Quang Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4443/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4443/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2014
Ngày hiệu lực22/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4443/BNV-TL năm 2014 chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4443/BNV-TL năm 2014 chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4443/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Quang Dũng
        Ngày ban hành22/10/2014
        Ngày hiệu lực22/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4443/BNV-TL năm 2014 chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4443/BNV-TL năm 2014 chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

             • 22/10/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/10/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực