Công văn 4443/SYT-NVD

Nội dung toàn văn Công văn 4443/SYT-NVD 2022 triển khai Thông tư 27/2021/TT-BYT Sở Y tế Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
SY T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4443/SYT-NVD
V/v triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BYT quy đnh kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Phòng Y tế quận/huyện/thành phố Thủ Đức;
- Cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc).

Ngày 20/12/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 27/2021/TT-BYT về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Để đảm bảo việc thực hiện Thông tư số 27/2021/TT-BYT đạt hiệu quả, Sở Y tế đề nghị:

- Phòng Y tế quận/huyện/thành phố Thủ Đức triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BYT , hướng dẫn các nhà thuốc và người hành nghề trên địa bàn thực hiện việc tiếp nhận đơn thuốc điện tử.

- Các nhà thuốc trên địa bàn thành phố thực hiện việc tiếp nhận đơn thuốc điện tử và liên thông dữ liệu bán thuốc thông qua Hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

- Việc bán thuốc và lưu đơn thuốc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.

Sở Y tế thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Quản lý Dược (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược quốc gia (để đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD (VTTH);
                 ĐVD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoài Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4443/SYT-NVD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4443/SYT-NVD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(02/07/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4443/SYT-NVD

Lược đồ Công văn 4443/SYT-NVD 2022 triển khai Thông tư 27/2021/TT-BYT Sở Y tế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4443/SYT-NVD 2022 triển khai Thông tư 27/2021/TT-BYT Sở Y tế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4443/SYT-NVD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hoài Nam
        Ngày ban hành30/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (02/07/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4443/SYT-NVD 2022 triển khai Thông tư 27/2021/TT-BYT Sở Y tế Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4443/SYT-NVD 2022 triển khai Thông tư 27/2021/TT-BYT Sở Y tế Hồ Chí Minh

              • 30/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực