Công văn 4445/TCT-KK

Công văn 4445/TCT-KK năm 2015 hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh tra, kiểm tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4445/TCT-KK hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh tra kiểm tra thuế 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4445/TCT-KK
V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh tra, kiểm tra thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1459/CT-KTT2 ngày 22/06/2015 và công văn số 1810/CT-KTT2 ngày 28/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc đ nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh tra, kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 3 Điều 15; khoản 1 Điều 33 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“3. Ngày lập hóa đơn là ngày người bán và người mua làm thủ tục ghi nhận hàng hóa, dịch vụ đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Các trường hợp pháp luật quy định chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng có hiệu lực k từ thời điểm đăng ký thì ngày lập hóa đơn là ngày bàn giao hàng hóa.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.”;

“1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đủ các nội dung in sn khi lập hóa đơn, hoặc ghi không đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.”

Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Ngày lập hóa đơn đi với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Điểm 1, Điều 41 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử phạt vi phm hành chính:

1. Xử lý đi với việc chậm nộp tiền thuế được thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quản thuế.

Đi với trường hợp khai thiếu thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thì áp dụng tính tiền chậm nộp tiền thuế theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu tính cho thời gian chậm nộp. Trường hợp, quá thời hạn 90 ngày, k từ ngày người nộp thuế phải nộp tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt hoặc quyết định xử lý truy thu thuế mà người nộp thuế chưa nộp thì người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp tin thuế theo mức 0,07%/ngày tính trên s tiền thuế chậm nộp”.

Trường hp trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, đoàn thanh tra, kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm của người nộp thuế lập hóa đơn sai thời điểm dẫn đến kê khai chậm doanh số, số thuế phải nộp và nộp chậm tiền thuế, trước thời điểm cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra người nộp thuế đã thực hiện lập hóa đơn, kê khai, nộp đủ số tiền thuế phải nộp đối với phát sinh nêu trên thì đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện:

- Xử phạt người nộp thuế về hành vi vi phạm quy định sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

- Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện xác định lại nghĩa vụ thuế vào đúng kỳ phát sinh thực tế và tính tiền chậm nộp (nếu có) đến thời điểm người nộp thuế đã kê khai, nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, TTr;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4445/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4445/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/10/2015
Ngày hiệu lực 27/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4445/TCT-KK hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh tra kiểm tra thuế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4445/TCT-KK hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh tra kiểm tra thuế 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4445/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành 27/10/2015
Ngày hiệu lực 27/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4445/TCT-KK hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh tra kiểm tra thuế 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 4445/TCT-KK hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh tra kiểm tra thuế 2015

  • 27/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực