Công văn 445/TY-TTr,PC

Công văn 445/TY-TTr,PC năm 2019 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm cho sản phẩm thủy sản nhập khẩu do Cục Thú y ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 445/TY-TTr,PC 2019 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản nhập khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 445/TY-TTr,PC
V/v hướng dẫn kiểm tra ATTP cho sn phẩm thủy sản nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần kinh doanh XNK thủy sản Hải Phòng.
(Địa chỉ: 05 đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, TP. Hi Phòng)

Ngày 15/3/2019 Cục Thú y nhận được kiến nghị của Công ty Cổ phần kinh doanh XNK thủy sản Hải Phòng tại Phiếu chuyển Công văn s 319/PC-VPCP ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về xin hướng dẫn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phm thủy sản nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thú y có ý kiến như sau:

Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT). Theo quy định tại Thông tư này, khi hàng nhập khẩu đạt yêu cầu kiểm dịch cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu (mẫu 10TS) trong đó ghi rõ mục đích sử dụng của lô hàng hàng nhập khu.

Về nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (sau đây gọi là Nghị định số 15/2018/NĐ-CP). Tại Điều 16 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định 03 phương thức kiểm tra gồm (kiểm tra giảm, kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt).

Theo quy định, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm phải đáp ứng theo yêu cầu tại điểm b khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP cụ thể (đối với sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm, sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm phải được sản xuất bi cơ sở sản xuất, kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam). Do vậy, sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm đáp ứng yêu cầu áp dụng phương thức kiểm tra giảm theo điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (sản phẩm được sản xuất trong các cơ sáp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương). Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP trường hợp kiểm tra giảm sẽ do cơ quan hải quan thực hiện.

Trong thời gian vừa qua, có một số doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm thủy sản đông lạnh làm thực phẩm cũng gặp vướng mắc như Công ty khi thông quan hàng hóa. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu, tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Cục Thú y đã có Công văn s358/TY-KD ngày 08/3/2019 về hướng dẫn kiểm dịch và kiểm tra An toàn thực phẩm đối với các lô hàng thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm gửi Tổng cục Hải quan.

Theo báo cáo của cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu, đến nay toàn bộ các lô hàng trước đây bị vướng mắc đã được làm thủ tục thông quan cho các doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Cục Thú y về hướng dẫn kiểm tra ATTP cho sản phẩm thủy sản nhập khẩu xin gửi Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);
- Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ (b/c);
- T
ng cục Hải quan (p/h);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TTr, PC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Tiến Thể

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 445/TY-TTr,PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu445/TY-TTr,PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2019
Ngày hiệu lực19/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 445/TY-TTr,PC 2019 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 445/TY-TTr,PC 2019 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu445/TY-TTr,PC
        Cơ quan ban hànhCục Thú y
        Người kýDương Tiến Thể
        Ngày ban hành19/03/2019
        Ngày hiệu lực19/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 445/TY-TTr,PC 2019 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 445/TY-TTr,PC 2019 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản nhập khẩu

           • 19/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực