Công văn 4450/BGDĐT-GDĐH

Công văn 4450/BGDĐT-GDĐH năm 2014 giới thiệu “Giáo trình Pháp luật đại cương” dùng chung cho sinh viên trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4450/BGDĐT-GDĐH 2014 giới thiệu Giáo trình Pháp luật đại cương sinh viên đại học cao đẳng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4450/BGDĐT-GDĐH
V/v Giới thiệu “Giáo trình Pháp luật đại cương” dùng chung cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành luật.

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc các đại học, học viện,
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật trong nhà trường” trong đó có nhiệm vụ đối với giáo dục đại học: “tổ chức dạy và học các kiến thức pháp luật cơ bản cho sinh viên của tất cả các ngành đào tạo đại học, cao đẳng. Bảo đảm cho học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng ra trường nắm được lý luận cơ bản về pháp luật để có thể tự tìm hiểu các ngành luật cần thiết”; và Kế hoạch số 131/KH-BGDĐT ngày 28/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn giáo trình môn Pháp luật đại cương dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên luật.

Giáo trình Pháp luật đại cương dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành luật do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn đã được Hội đồng thẩm định do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập thông qua. Nội dung của Giáo trình được biên soạn theo hướng chọn lọc kiến thức pháp luật cơ bản, đại cương; gợi mở để phát huy tính tích cực, chủ động của người học, gắn kết với đời sống pháp luật trong nước và quốc tế.

Để đảm bảo tính thống nhất về nội dung chương trình đào tạo môn Pháp luật đại cương cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng không chuyên ngành luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng giới thiệu và đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) tham khảo nội dung cuốn giáo trình trên phục vụ cho công tác đào tạo trình độ đại học, cao đẳng trong nhà trường nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013 - 2016”.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua chuyên viên Hoàng Thuý Nga) theo địa chỉ 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc điện thoại 04.38692392 và email: [email protected].

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Phạm Mạnh Hùng (để ph/ hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, GDĐH.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4450/BGDĐT-GDĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4450/BGDĐT-GDĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2014
Ngày hiệu lực20/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4450/BGDĐT-GDĐH

Lược đồ Công văn 4450/BGDĐT-GDĐH 2014 giới thiệu Giáo trình Pháp luật đại cương sinh viên đại học cao đẳng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4450/BGDĐT-GDĐH 2014 giới thiệu Giáo trình Pháp luật đại cương sinh viên đại học cao đẳng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4450/BGDĐT-GDĐH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành20/08/2014
        Ngày hiệu lực20/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4450/BGDĐT-GDĐH 2014 giới thiệu Giáo trình Pháp luật đại cương sinh viên đại học cao đẳng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4450/BGDĐT-GDĐH 2014 giới thiệu Giáo trình Pháp luật đại cương sinh viên đại học cao đẳng

            • 20/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực