Công văn 4454/VPCP-NN

Công văn 4454/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo dự án giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4454/VPCP-NN 2020 báo cáo dự án giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4454/VPCP-NN
V/v báo cáo các dự án giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 141/BC-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc báo cáo các dự án giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh căn cứ nghĩa vụ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, của đơn vị được kiểm toán quy định tại Luật Kiểm toán Nhà nước (Điều 57, Điều 67) thực hiện nghiêm túc kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan, kịp thời khắc phục các yếu kém, bất cập mà Đoàn kiểm toán đã chỉ ra.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động có biện pháp giám sát, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong việc thực hiện kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật về đất đai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4454/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4454/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2020
Ngày hiệu lực04/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(06/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4454/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 4454/VPCP-NN 2020 báo cáo dự án giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4454/VPCP-NN 2020 báo cáo dự án giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4454/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/06/2020
        Ngày hiệu lực04/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (06/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4454/VPCP-NN 2020 báo cáo dự án giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4454/VPCP-NN 2020 báo cáo dự án giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

              • 04/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực