Công văn 4455/TCT-CS

Công văn 4455/TCT-CS năm 2015 về sử dụng chứng từ thu phí chợ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4455/TCT-CS sử dụng chứng từ thu phí chợ 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4455/TCT-CS
V/v sử dụng chứng từ thu phí chợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4481/CT-THNVDT ngày 13/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà đề nghị hướng dẫn vướng mắc về sử dụng chứng từ thu phí chợ của cá nhân kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:

"Điều 11 Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế bán hoá đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh..."

"Điều 12. Bán hoá đơn do Cục Thuế đặt in

1. Hoá đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hoá đơn theo nguyên tắc trên. Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán đã niêm yết.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện bán hoá đơn cho các đối tượng hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này".

Căn cứ quy định trên, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng mua hoá đơn của cơ quan thuế, không thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, đặt in. Do đó, trường hợp cá nhân kinh doanh trúng đấu thầu khai thác chợ, khi thực hiện thu phí của người sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thì sử dụng hoá đơn bán hàng dạng vé do cơ quan thuế bán cho cá nhân kinh doanh.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hoà được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC -BTC;
- Vụ PC, TVQT- TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4455/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4455/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2015
Ngày hiệu lực27/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4455/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4455/TCT-CS sử dụng chứng từ thu phí chợ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4455/TCT-CS sử dụng chứng từ thu phí chợ 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4455/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNgô Văn Độ
        Ngày ban hành27/10/2015
        Ngày hiệu lực27/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4455/TCT-CS sử dụng chứng từ thu phí chợ 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4455/TCT-CS sử dụng chứng từ thu phí chợ 2015

           • 27/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực