Công văn 44554/CTHN-TTHT

Công văn 44554/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng khi cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 44554/CTHN-TTHT 2021 thuế cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44554/CTHN-TTHT
V/v áp dụng chính sách thuế GTGT khi cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng XK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH One Cross CO., Vina
(Địa chỉ: LK19-3, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; MST: 0108727707)

Trả lời văn bản số 01/CV-2021 ngày 25/10/2021 của Công ty TNHH One Cross., Vina (Sau đây gọi tắt là “Công ty) vướng mắc về thuế GTGT dịch vụ kiểm tra hàng XK, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định.

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định về Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

.....

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

...

+ Tại điểm b khoản 2 Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu

“b) Đối với dịch vụ xuất khu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

....”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp dịch vụ kiểm tra sản phẩm do Công ty cung ứng trực tiếp cho các Doanh nghiệp ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện.

Trường hợp Công ty có vướng mắc về chính sách thuế, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH One Cross CO., Vina được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT2;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 44554/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu44554/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2021
Ngày hiệu lực08/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(17/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 44554/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 44554/CTHN-TTHT 2021 thuế cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 44554/CTHN-TTHT 2021 thuế cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu44554/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành08/11/2021
        Ngày hiệu lực08/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (17/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 44554/CTHN-TTHT 2021 thuế cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu Cục Thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 44554/CTHN-TTHT 2021 thuế cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu Cục Thuế Hà Nội

              • 08/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực