Công văn 4458/TCT-CS

Công văn 4458/TCT-CS năm 2015 trả lời ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4458/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4458/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8230/CT-KT1 ngày 11/9/2015 bổ sung nội dung và làm rõ thêm kiến nghị nêu tại công văn số 3878/CT-KT1 ngày 15/5/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần quy định doanh nghiệp sau cphần hóa được hưởng các ưu đãi sau:

“1. Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật v khuyến khích đu tư mà không cn phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính Phủ quy định:

“2. Bãi bỏ quy định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyn công ty nhà nước thành công ty cphần. Các công ty cphần được thành lập từ cphần hóa doanh nghiệp nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP cho thời gian còn lại”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo báo cáo tại công văn số 3878/CT-KT1 ngày 15/5/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thì trường hợp Công ty Cphần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cônng ty cổ phần số 4103007006 (đăng ký lần đầu ngày 14/6/2007). Do đó đề xuất của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho phép Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập do cổ phần hóa là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCT Cao Anh Tuấn báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT; CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4458/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4458/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2015
Ngày hiệu lực27/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4458/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4458/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4458/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành27/10/2015
        Ngày hiệu lực27/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4458/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4458/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

            • 27/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực