Công văn 4459/BNN-TCCB

Công văn 4459/BNN-TCCB xét nâng ngạch viên chức theo Thông tư 04/2007/TT-BNV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4459/BNN-TCCB xét nâng ngạch viên chức theo Thông tư 04/2007/TT-BNV


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4459/BNN-TCCB
V/v xét nâng ngạch viên chức theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:………………………………………………………………

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Xét đề nghị kèm theo hồ sơ viên chức chuyển ngạch của các đơn vị;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định xem xét nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức của Bộ,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý để Thủ trưởng đơn vị ra Quyết định nâng ngạch và chuyển xếp lương đối với viên chức của đơn vị.

(có danh sách kèm theo).

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đơn vị báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

DANH SÁCH

CHUYỂN LOẠI VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC VIÊN CHỨC
(kèm theo Công văn số 4459/BNN-TCCB ngày 01 tháng 9 năm 2011)

STT

Họ và tên

Ngạch, hệ số lương

Đề nghị bổ nhiệm ngạch, xếp lương, ngày hưởng, thời gian nâng lương

Thời gian nâng lương lần sau

Mã số ngạch

Hệ số lương

Phụ cấp VK (%)

Thời gian xét nâng lương lần sau

Mã số ngạch

Hệ số

Phụ cấp VK

Ngày bổ nhiệm ngạch, hưởng lương

I

Trường Đại học lâm nghiệp

1

Trần Thị Nhâm

01.004

2.66

 

01/12/2010

01.003

2,67

 

01/8/2011

01/12/2010

II

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

1

Nguyễn Trọng Hải

13.096

2,06

 

01/5/2010

13.095

2,34

 

01/8/2011

01/8/2011

III

Trường Cao đẳng nghề công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

1

Trần Văn Thanh

01.010

4,03

9%

01/8/2010

13.095

4.65

 

01/8/2011

01/8/2011

IV

Trường Cao đẳng nghề cơ điện và XD Bắc Ninh

1

Nguyễn Thị Dung

02.016

4,06

 

01/01/2011

01.003

4,32

 

01/8/2011

01/8/2011

V

Trường Trung cấp nghề cơ điện và chế biến Thực phẩm Hà Tây

1

Trần Quang Huy

01.011

3,48

8%

01/10/2010

15.113

3,99

 

01/8/2011

01/8/2011

VI

Trường Trung học Nghiệp vụ quản lý Lương thực – Thực phẩm

1

Nguyễn Thị Năm

01.004

3,86

 

01/12/2010

15.113

3,99

 

01/8/2011

01/12/2010

2

Phạm Thị Tâm

13.096

2,26

 

01/12/2010

15.113

2,34

 

01/8/2011

01/12/2010

3

Phan Thị Sựa

06.032

4,06

 

01/4/2009

01.003

4,32

 

01/8/2011

01/8/2011

4

Nguyễn Thị Thắm

01.004

4,06

6%

01/4/2010

01.003

4,32

 

01/8/2011

01/8/2011

5

Đoàn Thị Phương Lan

01.004

3,06

 

01/4/2011

01.003

3,33

 

01/8/2011

01/8/2011

6

Trần Thị Huệ

01.004

3,66

 

01/4/2011

01.003

3,66

 

01/8/2011

01/4/2011

VII

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3

1

Lê Văn Thiện

06.032

2,66

 

01/01/2011

06.031

2,67

 

01/8/2011

01/01/2011

VIII

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8

1

Lê Khắc Tuyến

13a.095

3,03

 

01/12/2010

13.095

3,33

 

01/8/2011

01/12/2010

IX

Bệnh viện 331

1

Nguyễn Cộng Hòa

16.119

2,66

 

01/11/2010

16.118

2.67

 

01/8/2011

01/11/2010

2

Nguyễn Văn Đào

01.007

3,63

 

01/12/2009

01.004

3,66

 

01/8/2011

01/12/2009

X

Bệnh viện khu vực chè Sông Lô

1

Lê Thị Luyến

06.032

4,06

 

01/6/2010

06.031

4,32

 

01/8/2011

01/8/2011

XI

Cục Trồng trọt – Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia

1

Huỳnh Ngọc Dũng

06.032

2,86

 

01/8/2009

06.031

3,00

 

01/8/2011

01/8/2009

XII

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 4

1

Lê Thị Hải Lý

06a.031

2,41

 

01/10/2008

06.031

2,67

 

01/8/2011

01/10/2008

XIII

Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

1

Lê Thị Thu Phương

13.096

2,46

 

01/6/2011

06.031

2,67

 

01/8/2011

01/8/2011

2

Phan Thị Hương Lâm

15.115

3,45

 

01/01/2010

06.031

3,66

 

01/8/2011

01/8/2011

XIV

Trung tâm Tin học Thống kê

1

Vũ Ngọc Tuấn

01a.003

2,41

 

01/01/2009

01.003

2,67

 

01/8/2011

01/01/2009

XV

Trường Cao đẳng nghề cơ điện – XD và Nông lâm Trung Bộ

1

Nguyễn Minh Luyện

13.096

2,86

 

01/8/2009

15.113

3,00

 

01/8/2011

01/8/2009

2

Trần Mạnh Duẩn

13.096

3,06

 

01/01/2011

15.113

3,33

 

01/8/2011

01/08/2011

XVI

Trường Đại học Thủy lợi

1

Lê Thị Liên

13.096

2,06

 

01/3/2010

13.095

2,34

 

01/8/2011

01/8/2011

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4459/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4459/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2011
Ngày hiệu lực01/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4459/BNN-TCCB xét nâng ngạch viên chức theo Thông tư 04/2007/TT-BNV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4459/BNN-TCCB xét nâng ngạch viên chức theo Thông tư 04/2007/TT-BNV
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4459/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Trọng Hà
        Ngày ban hành01/09/2011
        Ngày hiệu lực01/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4459/BNN-TCCB xét nâng ngạch viên chức theo Thông tư 04/2007/TT-BNV

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4459/BNN-TCCB xét nâng ngạch viên chức theo Thông tư 04/2007/TT-BNV

            • 01/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực