Công văn 4460/BKHĐT-KCHTĐT

Công văn 4460/BKHĐT-KCHTĐT năm 2018 về giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng Cảng hàng không Điện Biên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4460/BKHĐT-KCHTĐT 2018 giao tỉnh Điện Biên quản lý xây dựng Cảng hàng không


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4460/BKHĐT-KCHTĐT
V/v giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng Cảng hàng không Điện Biên

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 4332/VPCP-CN ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về báo cáo và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại công văn số 997/UBND-TH ngày 19/4/2018 trình Thủ tướng Chính phủ về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có thm quyền trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng Cảng hàng không Điện Biên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Về cơ quan nhà nưc có thẩm quyền trong quản lý, đầu tư xây dựng Cảng hàng không Điện Biên: Theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải quản lý, giám sát việc đầu tư xây dựng, bảo trì, sửa chữa, duy trì đủ điều kiện khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Điện Biên theo hình thức đối tác công tư (PPP): Đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đ nghị Văn phòng Chính phủ tng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- B
GTVT, BTC;
- UBND tỉnh Điện Biên
;
-
Các Cục, Vụ: QLĐT, PC, KTĐP<
- Lưu VT, KCHT&ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4460/BKHĐT-KCHTĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4460/BKHĐT-KCHTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2018
Ngày hiệu lực29/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4460/BKHĐT-KCHTĐT

Lược đồ Công văn 4460/BKHĐT-KCHTĐT 2018 giao tỉnh Điện Biên quản lý xây dựng Cảng hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4460/BKHĐT-KCHTĐT 2018 giao tỉnh Điện Biên quản lý xây dựng Cảng hàng không
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4460/BKHĐT-KCHTĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Văn Trung
        Ngày ban hành29/06/2018
        Ngày hiệu lực29/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4460/BKHĐT-KCHTĐT 2018 giao tỉnh Điện Biên quản lý xây dựng Cảng hàng không

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4460/BKHĐT-KCHTĐT 2018 giao tỉnh Điện Biên quản lý xây dựng Cảng hàng không

           • 29/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực