Công văn 4462/TCT-TS

Công văn số 4462/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu phí, lệ phí

Nội dung toàn văn Công văn 4462/TCT-TS thu phí, lệ phí


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4462/TCT-TS
V/v: chính sách thu phí, lệ phí.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1335/CV-QLDN ngày 20/9/2005 của Cục Thuế tỉnh Đắklắk về việc thu phí, lệ phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục D Phần III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí thì: “Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phí là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước (gọi tắt là phí không thuộc ngân sách nhà nước). Tiền thu phí không thuộc ngân sách nhà nước được xác định là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật”.

Khoản thu “phí nội trú” do các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề thu theo hợp đồng ký với học sinh, sinh viên theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phí theo quy định tại Điều 5, Điều 9 và Điều 12 Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước và được coi là doanh thu của tổ chức thu phí. Vì vậy, đơn vị thu phí phải có trách nhiệm kê khai, nộp các loại thuế (nếu có) theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đắklắk biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 4462/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4462/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2005
Ngày hiệu lực07/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4462/TCT-TS thu phí, lệ phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4462/TCT-TS thu phí, lệ phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4462/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/12/2005
        Ngày hiệu lực07/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4462/TCT-TS thu phí, lệ phí

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4462/TCT-TS thu phí, lệ phí

           • 07/12/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực