Công văn 4462/VPCP-KGVX

Công văn 4462/VPCP-KGVX năm 2016 về thực hiện chương trình cấp bộ đối với Đề án ngôn ngữ các dân tộc thiểu số do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4462/VPCP-KGVX thực hiện chương trình cấp bộ đề án ngôn ngữ các dân tộc thiểu số 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4462/VPCP-KGVX
V/v thực hiện chương trình cấp bộ đối với Đề án ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại công văn số 726/KHXH-QLKH ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc thực hiện chương trình cấp bộ đối với Đề án Những vấn đề cấp bách để bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam góp phần phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 10266/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 12 năm 2014.

2. Trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, trong đó, tạo điều kiện để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện các nội dung, đề tài nghiên cứu thuộc Đề án phù hợp với khả năng và thế mạnh của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). Ph

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4462/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4462/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2016
Ngày hiệu lực08/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4462/VPCP-KGVX thực hiện chương trình cấp bộ đề án ngôn ngữ các dân tộc thiểu số 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4462/VPCP-KGVX thực hiện chương trình cấp bộ đề án ngôn ngữ các dân tộc thiểu số 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4462/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành08/06/2016
        Ngày hiệu lực08/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4462/VPCP-KGVX thực hiện chương trình cấp bộ đề án ngôn ngữ các dân tộc thiểu số 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4462/VPCP-KGVX thực hiện chương trình cấp bộ đề án ngôn ngữ các dân tộc thiểu số 2016

              • 08/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực