Công văn 4464/LĐTBXH-DN

Công văn 4464/LĐTBXH-DN về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2008 và xây dựng kế hoạch 2009 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4464/LĐTBXH-DN báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2008 và xây dựng kế hoạch 2009


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4464/LĐTBXH-DN
Về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2008 và xây dựng kế hoạch 2009

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề;
- Hiệu trưởng các Trường ĐH, CĐ, TCCN có dạy nghề;
- Giám đốc các TTDN, TTKT TH-HN, TTGTVL;
- Trưởng phòng LĐ -TBXH quận, huyện;
- Trưởng các cơ sở khác có dạy nghề.

 

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động – TBXH và Tổng cục Dạy nghề tại công văn số 650 /TCDN – KHTC ngày 03/07/2008 về việc hướng dẫn báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2008 và xây dựng kế hoạch 2009, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố đề nghị các đơn vị dạy nghề và các Phòng LĐ -TBXH quận, huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2008 và xây dựng kế hoạch 2009 theo các nội dung chính sau:

PHẦN I . ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2008.

1 – Phân tích, đánh giá số liệu:

1.1 / - Báo cáo ước thực hiện cả năm 2008 theo mã nghề cấp 4 và tên gọi của nghề đào tạo quy định tại Quyết định số 37/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/04/2008 của Bộ LĐ-TBXH (Biểu số 2B/ĐP-KHTC).

1.2/ - Tình hình triển khai thực hiện kinh phí Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghe” đối với các đơn vị được phân bổ kinh phí CTMT Quốc gia (Biểu số 03/ĐP-KHTC).

1.3/ - Tình hình tài chính dạy nghề (Biểu số 04/ĐP-KHTC).

2 - Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nghề trong năm 2008:

2.1/ Các biện pháp lớn để tổ chức thực hiện kế hoạch 2008. Trong đó lưu ý phân tích hoặc nêu bật các biện pháp mới hoặc có hiệu quả ở các nội dung sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị.

- Nâng cao trình độ và tay nghề đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Cải tiến nội dung chương trình.

- Liên kết, hợp tác, . . .

- Khả năng tiếp cận yêu cầu sản xuất kinh doanh và khả năng tìm việc làm của học viên tốt nghiệp.

2.2/ Đánh giá tỷ lệ % giữa kế hoạch với thực hiện; khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai tuyển sinh dạy nghề; đề xuất, kiến nghị (liên quan đến cơ chế chính sách và quy định hiện hành) nếu có. Đánh giá các khuynh hướng phát triển trong đào tạo nghề.

PHẦN II . XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2009.                

Định hướng mục tiêu kế hoạch năm 2009 về lĩnh vực dạy nghề của Ngành là: Phát triển dạy nghề, tăng số lượng và hiệu quả đào tạo ở cả 3 cấp trình độ dạy nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên 50 %; gắn với doanh nghiệp và thị trường lao động để nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; chú trọng tới dạy nghề cho nông dân đặc biệt là dạy nghề cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vùng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động; đẩy mạnh xã hội hóa công tác dạy nghề; đa dạng hóa phương thức đào tạo và áp dụng các hình thức tuyển sinh, đào tạo linh hoạt cũng như kết hợp giữa dạy nghề chính quy và dạy nghề thường xuyên; thực hiện có hiệu qủa chính sách liên thông giữa các trình độ dạy nghề; tiếp tục huy động giáo viên từ nhiều nguồn , chuẩn hóa sư phạm cho giáo viên đạt 88 -90 %. Từ định hướng trên, cơ sở dạy nghề chủ động xây dựng kế hoạch 2009, đề xuất biện pháp, chính sách hỗ trợ để đảm bảo thực hiện cụ thể:

Số liệu báo cáo và chỉ tiêu phân tích, chi tiết theo 3 mẫu biểu báo cáo.

Việc đăng ký tuyển sinh học nghề năm 2009 thực hiện như năm 2008 (theo công văn 482/TCDN-KHTC ngày 04/07/2007 của Tổng cục dạy nghề).

Đề xuất các giải pháp chủ yếu để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm 2009.

PHẦN III . TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2008 và xây dựng kế hoạch 2009 có ý nghĩa rất quan trọng và được thực hiện theo các nội dung hướng dẫn trên cùng các biểu mẫu kèm theo công văn này. Do tiến độ tổng hợp yêu cầu gấp, đề nghị Trưởng các đơn vị, Trưởng phòng Lao động – TBXH quận, huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện báo cáo đảm bảo chất lượng và gửi Báo cáo này về Sở Lao động -TBXH Thành phố (Phòng Dạy nghề) đến ngày 25/8/2008. Riêng khối Phòng LĐ-TBXH, đến ngày 28/08/2008.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PDN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
Trần Trung Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4464/LĐTBXH-DN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4464/LĐTBXH-DN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2008
Ngày hiệu lực11/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4464/LĐTBXH-DN

Lược đồ Công văn 4464/LĐTBXH-DN báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2008 và xây dựng kế hoạch 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4464/LĐTBXH-DN báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2008 và xây dựng kế hoạch 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4464/LĐTBXH-DN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Trung Dũng
        Ngày ban hành11/08/2008
        Ngày hiệu lực11/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4464/LĐTBXH-DN báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2008 và xây dựng kế hoạch 2009

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4464/LĐTBXH-DN báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2008 và xây dựng kế hoạch 2009

           • 11/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực