Công văn 4467/TCT-CS

Công văn số 4467/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4467/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4467/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 8209/CT-KTT3 ngày 22/8/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 46 Chương VII Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này”.

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 33 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên) quy định: “Dự án đầu tư đáp ứng một trong các Điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư”.

2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật đầu tư”.

Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chứng khoán không có trong Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và Danh Mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (nêu trên).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh được thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chứng khoán, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (nêu trên) có hiệu lực thi hành thì phải nộp thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP cơ sở kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Điều kiện đầu tư vào ngành nghề được ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 4467/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4467/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2007
Ngày hiệu lực30/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4467/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4467/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4467/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4467/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành30/10/2007
        Ngày hiệu lực30/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4467/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4467/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán

           • 30/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực