Công văn 447/TTg-CN

Công văn 447/TTg-CN năm 2021 triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 447/TTg-CN 2021 Dự án Cảng hàng không Quảng Trị


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/TTg-CN
V/v triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công an, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2444/BGTVT-ĐTCT ngày 25 tháng 3 năm 2021 và số 2846/BGTVT-ĐTCT ngày 05 tháng 4 năm 2021), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1863/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021), Tài chính (văn bản số 3485/BTC-ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021), Xây dựng (văn bản số 1067/BXD-HĐXD ngày 02 tháng 4 năm 2021), Tư pháp (văn bản số 961/BTP-PLDSKT ngày 02 tháng 4 năm 2021), Công an (văn bản số 946/BCA-ANKT ngày 31 tháng 3 năm 2021), Quốc phòng (văn bản số 927/BQP-TM ngày 03 tháng 4 năm 2021) về việc triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền đ tchức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đu tư Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2846/BGTVT-ĐTCT ngày 05 tháng 4 năm 2021.

2. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, căn cứ định hướng quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan đxác định thời điểm đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị, bảo đảm hiệu quả, khả thi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ớng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục
, TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NC, QHĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2) LTS.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 447/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu447/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2021
Ngày hiệu lực06/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 447/TTg-CN

Lược đồ Công văn 447/TTg-CN 2021 Dự án Cảng hàng không Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 447/TTg-CN 2021 Dự án Cảng hàng không Quảng Trị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu447/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành06/04/2021
        Ngày hiệu lực06/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 447/TTg-CN 2021 Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Công văn 447/TTg-CN 2021 Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

              • 06/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực