Công văn 4470/SXD-QLCL

Công văn 4470/SXD-QLCL năm 2015 hướng dẫn áp dụng quy định quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Công văn 4470/SXD-QLCL quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng Đà Nẵng 2015


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4470/SXD-QLCL
V/v hướng dẫn áp dụng quy định quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nng

Đà Nng, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Chủ đầu tư các công trình xây dựng;
- Đơn vị quản lý sử dụng cần trục tháp.

Ngày 08 tháng 7 năm 2015, UBND thành phố Đà Nng đã ban hành Quy định Quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nng (gọi tắt là Quy định) kèm theo Quyết định số 4944/QĐ-UBND.

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố triển khai các nội dung tại Quy định. Chi tiết Quy định xem trên trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở Xây dựng thành phố Đà Nng (http://sxd.danang.gov.vn). Trong đó cần tập trung lưu ý một số nội dung sau:

1. Quy định về chấp thuận lắp đặt cần trục tháp

Trước khi lắp đặt cần trục tháp, chủ đầu tư phải trình hồ sơ xin chấp thuận lắp đặt cần trục tháp. Danh mục hồ sơ gửi về Sở Xây dựng bao gồm:

a) Hồ sơ kỹ thuật cần trc tháp thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, xuất xứ, thời gian sản xuất, hồ sơ chất lượng của các bộ phận hp thành,...; lý lịch cần trục tháp.

b) Hồ sơ chứng nhận hợp quy, công bố hp quy cần trục tháp theo quy định.

c) Hồ sơ khảo sát vị trí lắp đặt, hồ sơ thiết kế lắp đặt cần trục tháp (phần móng, giằng, neo) được tổ chức đủ điều kiện năng lực thẩm tra đảm bảo khả năng chịu lực và ổn định.

d) Sơ đồ thể hiện phạm vi di chuyển của cần trục tháp; vùng nguy hiểm vật rơi khi cần trục hoạt động; vị trí các chướng ngại vật, công trình, đường giao thông bên dưới; vị trí cần trục tháp ở trạng thái nghỉ (không hoạt động).

e) Quy trình lắp đặt, sử dụng an toàn cn trục tháp.

f) Phương án đảm bảo an toàn cần trục tháp trong điều kiện mưa bão được tổ chức đủ điều kiện năng lực thẩm tra đảm bảo khả năng chịu lực và n định. Bao gồm:

- Trường hợp dự báo tốc độ gió bão trong giới hạn cho phép theo thiết kế của cn trục tháp: Biện pháp, tiến độ hạ cần trục xuống sát tầng thi công gần nhất, tháo dỡ đối trọng và tăng cường neo giằng thân tháp, tay cần cố định vào công trình đang thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Trường hợp dbáo tốc độ gió bão lớn hơn tc độ gió cho phép theo thiết kế của cn trục tháp: Biện pháp, tiến độ tháo dỡ đối trọng, tay cần của cần trục tháp, tăng cường neo giằng thân tháp cố định vào công trình đang thi công hoặc tháo dỡ thân tháp trong trường hợp không có khả năng neo giằng thân tháp vào công trình đảm bảo an toàn tuyệt đối.

g) Hồ sơ bảo hiểm cần trục tháp và bảo hiểm đối với bên thứ ba theo quy định.

h) Giấy phép sử dụng đất, công trình công cộng hoặc hợp đồng thuê đất đặt vị trí móng cần trục tháp trong trường hợp móng cần trục tháp được xây dựng ngoài phạm vi công trường (nếu có).

2. Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị quản lý sử dụng cần trục tháp tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật an toàn cần trục tháp quy định tại Quy chuẩn QCVN 07:2012/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng, Tiêu chuẩn TCVN 4244:2005 - Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo, kiểm tra kỹ thuật và Điều 5 của Quy định. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Trường hợp trong quá trình hoạt động các bộ phận của cần trục tháp như cn, đối trọng, tải,... có phạm vi vận hành phía trên đường giao thông thì không được phép vận hành cn trục tháp trong giờ giao thông đông người (sáng từ 6h00 đến 8h00, trưa từ 11h00 đến 14h00; chiều từ 16h30 đến 18h30). Trường hợp cần thiết phải hoạt động trong khung giờ nêu trên và trường hp đặc biệt khác, phải được cơ quan chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông đảm bảo an toàn.

- Không cho phép chuyển tải phía trên các công trình liền kề, công trình lân cận.

- Không được phép để phần đối trọng của cần trục phía trên đường giao thông, công trình,... khi cần trục không hoạt động.

- Thực hiện kiểm định kỹ thuật toàn bộ trước khi đưa vào sử dụng lần đầu, kim định định kỳ và các trường hợp khác theo quy định. Trong đó, thực hiện kim định định kỳ 06 tháng/lần trong quá trình sử dụng.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra

Giao Thanh tra Sở chủ trì thực hiện trách nhiệm của Sở Xây dựng, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) việc tuân thủ Quy định Quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nng. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản công tnh hạ tầng kỹ thuật; quản phát triển nhà và công s.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ các nội dung trên nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo);
- Các Sở: LĐ TBXH, GTVT;
- UBND các quận, huyện;
- Thanh tra S;
- Lưu: VT, QLCL (Hòa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Tùng Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4470/SXD-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4470/SXD-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực21/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4470/SXD-QLCL quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng Đà Nẵng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4470/SXD-QLCL quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng Đà Nẵng 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4470/SXD-QLCL
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýLê Tùng Lâm
        Ngày ban hành21/07/2015
        Ngày hiệu lực21/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4470/SXD-QLCL quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng Đà Nẵng 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4470/SXD-QLCL quản lý sử dụng cần trục tháp tại các công trình xây dựng Đà Nẵng 2015

             • 21/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực