Công văn 4477/VPCP-CN

Công văn số 4477/VPCP-CN về việc khai thác quặng ilmenit tại các huyện Tiên Yên, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4477/VPCP-CN khai thác quặng ilmenit tại các huyện Tiên Yên, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4477/VPCP-CN
V/v khai thác quặng ilmenit tại các huyện Tiên Yên, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công thương.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 3222/UBND-CN2 ngày 23 tháng 7 năm 2007 và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc khai thác quặng ilmenit tại huyện Tiên Yên và huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý, cấp phép khai thác quặng ilmenit tại huyện Tiên Yên và huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản nêu trên.

Quặng ilmenit khai thác được phải đầu tư chế biến hoặc cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất, chế biến trong nước. Không được xuất quặng ilmenit thô.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

a) Hướng dẫn doanh nghiệp lập đề án khai thác quặng ilmenit tại khu vực nêu trên; xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án để cấp giấy phép khai thác theo quy định hiện hành.

b) Chỉ đạo việc lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu vực khai thác nêu trên và các vùng lận cận theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam;
- Cục Lâm nghiệp
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
 các Vụ: TH, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4477/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4477/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2007
Ngày hiệu lực14/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4477/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 4477/VPCP-CN khai thác quặng ilmenit tại các huyện Tiên Yên, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4477/VPCP-CN khai thác quặng ilmenit tại các huyện Tiên Yên, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4477/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành14/08/2007
        Ngày hiệu lực14/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4477/VPCP-CN khai thác quặng ilmenit tại các huyện Tiên Yên, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4477/VPCP-CN khai thác quặng ilmenit tại các huyện Tiên Yên, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

              • 14/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực