Công văn 448/BXD-KHCN

Công văn 448/BXD-KHCN hướng dẫn quy định tại QCVN 16:2011/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 448/BXD-KHCN hướng dẫn quy định tại QCVN 16:2011/BXD


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 448/BXD-KHCN
V/v: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại QCVN 16:2011/BXD ban hành ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 410/UBND-ĐTMT ngày 02/02/2012 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện thủ tục tiếp nhận bản đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng liên quan đến một số nội dung quy định tại QCVN 16:2011/BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét văn bản và liên quan đến một số nội dung đã phản ánh tại công văn số 8288/SXD-QLVLXD ngày 28/10/2011 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2011/BXD về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2011, đã có ý nghĩa kịp thời đóng góp vào công tác kiểm soát nhập siêu. Tuy nhiên, khi thực hiện trong thực tế đã nẩy sinh một số khó khăn, vướng mắc, nay Bộ Xây dựng hướng dẫn để thống nhất thực hiện như sau:

1./ Đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng có tên trong QCVN 16:2011/BXD (trong đó có mặt hàng kính cốt lưới thép), nhưng chưa có tên tại Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009, Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 và Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010, đã hoàn tất thủ tục thông quan và đưa ra lưu thông trên thị trường khi nhập về kể từ ngày 15/10/2011 (ngày có hiệu lực Thông tư số 11/2011/TT-BXD) đến ngày 31/3/2012, cho phép được miễn thủ tục về công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy và sử dụng dấu hợp quy CR. Mặt hàng “gạch ceramic ốp lát không men” có tên trong QCVN 16:2011/BXD chính là “gạch gốm ốp lát - gạch gốm granit hay gạch granit nhân tạo (không men)” đã có tên trong Thông tư số 14/2010/TT-BXD

2./ Đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng có tên trong QCVN 16:2011/BXD, khi nhập khẩu, để phù hợp với khả năng thực hiện đánh giá sự phù hợp theo phương thức 5 (là kiểm tra đánh giá có lấy mẫu ở nước ngoài tại nơi sản xuất) của tổ chức đánh giá được chỉ định hiện nay, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu và đảm bảo tính chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương, nội dung này được điều chỉnh phù hợp như sau:

- Khuyến khích thực hiện đánh giá sự phù hợp theo theo phương thức 5 như đã quy định và được phép thực hiện đánh giá theo phương thức 7. Nội dung thực hiện theo phương thức 5 hay phương thức 7 là theo hướng dẫn đã quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Hồ sơ sản phẩm, hàng hoá khi nhập khẩu, tạm thời chưa yêu cầu cần phải có chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường phù hợp với ISO 14001:2004 của nhà sản xuất ở nước ngoài.

3./ Về việc chỉ định các Tổ chức đánh giá sự phù hợp QCVN 16:2011/BXD, Bộ Xây dựng thông báo đã chỉ định các đơn vị sau: Viện Vật liệu xây dựng (Quyết định số 1066/QĐ-BXD ngày 20/12/2011), Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng (Quyết định số 1065/QĐ-BXD ngày 20/12/2011 với phạm vi đánh giá phần 2 của QCVN 16:2011/BXD) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 30/12/2011).

Đối với Trung tâm Chứng nhận sự phù hợp (Quacert) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Quatest 2), là các đơn vị đã được chỉ định đánh giá sự phù hợp Thông tư số 11/2009/TT-BXD Thông tư số 01/2010/TT-BXD và Thông tư số 14/2010/TT-BXD đến nay Bộ Xây dựng chưa có chỉ định để tham gia thực hiện đánh giá sự phù hợp yêu cầu của QCVN 16:2011/BXD.

4./ Về chế độ và nội dung báo cáo của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định đối với quản lý nhà nước tại địa phượng, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu và xây dựng quy định, sẽ phổ biến tiếp theo. Hiện nay, các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định đang phải thực hiện theo quy định hiện hành liên quan tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (tại Khoản 2 Phần III).

5./ Về kiến nghị đối với các Hiệp Hội ngành nghề liên quan, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các Hội, Hiệp hội như Hội Vật liệu xây dựng, Hiệp hội Kính và Thuỷ tinh Việt Nam, Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam, … phổ biến, giáo dục và vận động các doanh nghiệp thành viên chấp hành các quy định hiện hành về quản lý chất lượng vật liệu xây dựng, đảm bảo chất lượng cho công trình.

Trên đây là một số ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng liên quan đến một số nội dung đã quy định tại QCVN 16:2011/BXD để thống nhất thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở Xây dựng TP. HCM;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổ chức ĐGSPH (Viện VLXD, Quatest 3, Coninco) (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 448/BXD-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu448/BXD-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2012
Ngày hiệu lực26/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 448/BXD-KHCN hướng dẫn quy định tại QCVN 16:2011/BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 448/BXD-KHCN hướng dẫn quy định tại QCVN 16:2011/BXD
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu448/BXD-KHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Trần Nam
       Ngày ban hành26/03/2012
       Ngày hiệu lực26/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 448/BXD-KHCN hướng dẫn quy định tại QCVN 16:2011/BXD

          Lịch sử hiệu lực Công văn 448/BXD-KHCN hướng dẫn quy định tại QCVN 16:2011/BXD

          • 26/03/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/03/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực