Công văn 4480/LĐTBXH-LDVL

Công văn số 4480/LĐTBXH-LDVL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4480/LĐTBXH-LDVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4480/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng

Trả lời công văn số 354/CV-CBXK ngày 16/11/2007 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ quy định: “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điếu 1 Nghị định này”.

Như vậy, Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng đã thực hiện giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện sáp nhập nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện cổ phần hóa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng;
- Sở Thủy sản Hải Phòng;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu: VT; Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4480/LĐTBXH-LDVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4480/LĐTBXH-LDVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2007
Ngày hiệu lực28/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4480/LĐTBXH-LDVL

Lược đồ Công văn 4480/LĐTBXH-LDVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4480/LĐTBXH-LDVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4480/LĐTBXH-LDVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Đại Đồng
        Ngày ban hành28/11/2007
        Ngày hiệu lực28/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4480/LĐTBXH-LDVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4480/LĐTBXH-LDVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP

           • 28/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực