Công văn 4484/BYT-UBQG50

Công văn 4484/BYT-UBQG50 năm 2017 về đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS do Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4484/BYT-UBQG50 2017 triển khai Đề án bảo đảm tài chính cho phòng chống HIV/AIDS


ỦY BAN QUỐC GIA
PC AIDS VÀ PC TN MT, MD
BỘ Y TẾ - CƠ QUAN TT PC AIDS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4484/BYT-UBQG50
V/v đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS.

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 16/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1899/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020”. Theo Quyết định này, trong năm 2014 các địa phương cần xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020” trên địa bàn. Tuy nhiên, tính đến tháng 7/2017 vẫn còn 9/63 tỉnh, thành phố chưa phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án.

Để đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương trong bối cảnh các nguồn tài trợ quốc tế đang cắt giảm nhanh, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo các nội dung sau:

1. Đối với các tỉnh, thành phố chưa được phê duyệt kế hoạch: Đề nghị khẩn trương xây dựng và phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” của địa phương trước tháng 12/2017, đồng thời đảm bảo phân bổ vốn theo kế hoạch được duyệt.

2. Đối với các tỉnh, thành phố đã được phê duyệt kế hoạch: Đề nghị đảm bảo bố trí vốn hàng năm theo như kế hoạch được phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Vũ Đức Đam - Chủ tịch UBQG (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên UBQG (để biết);
- Các Thứ trưởng BYT (để biết);
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố;
- TT PC HIV/AIDS/cơ quan thường trực PC HIV/AIDS các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, AIDS.

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN
PHÓ CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4484/BYT-UBQG50

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4484/BYT-UBQG50
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2017
Ngày hiệu lực09/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4484/BYT-UBQG50 2017 triển khai Đề án bảo đảm tài chính cho phòng chống HIV/AIDS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4484/BYT-UBQG50 2017 triển khai Đề án bảo đảm tài chính cho phòng chống HIV/AIDS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4484/BYT-UBQG50
        Cơ quan ban hànhchống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Uỷ ban Quốc gia phòng
        Người ký***, Nguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành09/08/2017
        Ngày hiệu lực09/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4484/BYT-UBQG50 2017 triển khai Đề án bảo đảm tài chính cho phòng chống HIV/AIDS

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4484/BYT-UBQG50 2017 triển khai Đề án bảo đảm tài chính cho phòng chống HIV/AIDS

             • 09/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực