Công văn 4485/TCT-CS

Công văn 4485/TCT-CS về tỷ giá khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4485/TCT-CS tỷ giá khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4485/TCT-CS
V/v Tỷ giá khi xuất hóa đơn GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5543/CT-TTHT ngày 14/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tỷ giá ghi trên hóa đơn GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.e Điều 14 Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Ban đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế ký hợp đồng số 01/2009/HĐKT ngày 28/10/2009 với Liên danh nhà thầu POSCO E&C – Samsung C&T về việc xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Nếu nhà thầu được phép thu bằng ngoại tệ đồng Krw (Won) theo quy định của pháp luật thì khi nghiệm thu, bàn giao công trình, Liên danh nhà thầu POSCO E&C – Samsung C&T phải xuất hóa đơn GTGT cho Ban đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Thừa Thiên Huế, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt; đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

- Nếu nhà thầu không được phép thu bằng ngoại tệ đồng Krw (Won) theo quy định của pháp luật thì đồng tiền ghi trên hóa đơn GTGT được ghi bằng đồng Việt Nam (VND).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TVQT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4485/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4485/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2011
Ngày hiệu lực12/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4485/TCT-CS tỷ giá khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4485/TCT-CS tỷ giá khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4485/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành12/12/2011
        Ngày hiệu lực12/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4485/TCT-CS tỷ giá khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4485/TCT-CS tỷ giá khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng

             • 12/12/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/12/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực