Công văn 4487/VPCP-KTTH

Công văn 4487/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4487/VPCP-KTTH 2014 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2011 2020 tầm nhìn đến 2030


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4487/VPCP-KTTH
V/v: Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3033/TTr-BKHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2014 về việc báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Đối với các Bộ, cơ quan, địa phương chưa xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (phụ lục kèm theo), yêu cầu khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện, đồng thời gửi văn bản kế hoạch này tới Bộ Kế hoạchĐầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp, theo dõi.

3. Các Bộ, cơ quan, địa phương có tên nêu tại điểm 1 và điểm 2 nêu trên nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và các địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH. 118

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

DANH SÁCH

BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG CHƯA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ THUỘC PHẠM VI BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Công văn số 4487/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ)

I. Bộ, cơ quan

 

1. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

7. Bộ Thông tin và Truyền thông;

2. Tòa án Nhân dân tối cao;

8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Bộ Tài chính;

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Thanh tra Chính phủ;

10. Bộ Ngoại giao;

5. Bộ Khoa học và Công nghệ;

11. Ủy ban Dân tộc.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

 

II. Địa phương

1. Tỉnh An Giang;

20. Tỉnh Kiên Giang;

2. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

21. Tỉnh Kon Tum;

3. Tỉnh Bạc Liêu;

22. Tỉnh Lai Châu;

4. Tỉnh Bắc Ninh;

23. Tỉnh Long An;

5. Tỉnh Bến Tre;

24. Tỉnh Lâm Đồng;

6. Tỉnh Bình Dương;

25. Tỉnh Nghệ An;

7. Tỉnh Bình Định;

26. Tỉnh Ninh Bình;

8. Tỉnh Cao Bằng;

27. Tỉnh Phú Yên;

9. Tỉnh Cà Mau;

28. Tỉnh Quảng Nam;

10. Tỉnh Gia Lai;

29. Tỉnh Quảng Ngãi;

11. Tỉnh Hòa Bình;

30. Tỉnh Quảng Ninh;

12. Tỉnh Hà Giang;

31. Tỉnh Sơn La;

13. Tỉnh Hà Tĩnh;

32. Tỉnh Thái Bình;

14. Tỉnh Hậu Giang;

33. Tỉnh Tiền Giang;

15. Tỉnh Điện Biên;

34. Tỉnh Tuyên Quang;

16. Tỉnh Đắk Lắk;

35. Tỉnh Tây Ninh;

17. Tỉnh Đồng Nai;

36. Tỉnh Vĩnh Long;

18. Tỉnh Đồng Tháp;

37. Tỉnh Vĩnh Phúc.

19. Tỉnh Khánh Hòa;

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4487/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4487/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2014
Ngày hiệu lực18/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4487/VPCP-KTTH 2014 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2011 2020 tầm nhìn đến 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4487/VPCP-KTTH 2014 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2011 2020 tầm nhìn đến 2030
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4487/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành18/06/2014
        Ngày hiệu lực18/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4487/VPCP-KTTH 2014 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2011 2020 tầm nhìn đến 2030

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4487/VPCP-KTTH 2014 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2011 2020 tầm nhìn đến 2030

             • 18/06/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/06/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực