Công văn 449/BTP-BTTP

Công văn 449/BTP-BTTP năm 2019 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật công chứng năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 449/BTP-BTTP 2018 triển khai thi hành Luật sửa đổi liên quan đến quy hoạch


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/BTP-BTTP
V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật công chứng năm 2014

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Điều 2 của Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng năm 2014, theo đó, bãi bỏ các quy định có liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020.

Để việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung nêu trên và Luật công chứng đạt hiệu quả, bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động công chứng góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tư pháp đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thực hiện một số công việc sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để định hướng phát triển tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với nhu cầu công chứng của từng địa bàn cấp huyện, bảo đảm tổ chức hành nghề công chứng phát triển gắn với địa bàn dân cư, đáp ứng đầy đủ nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức trong xã hội; tránh tình trạng tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên một khu vực trong khi các khu vực khác lại không có tổ chức hành nghề công chứng dẫn đến việc cá nhân, tổ chức khó khăn trong việc thực hiện yêu cầu công chứng. Việc tập trung quá nhiều tổ chức hành nghề công chứng trên một khu vực dễ phát sinh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh hoặc phải chấm dứt, giải thể hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng vì không đủ nguồn việc, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

2. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định tại Điều 62 Luật công chứng (đối với các địa phương chưa hoàn thành).

3. Quan tâm, chỉ đạo việc xây dựng các Phòng công chứng thành các đơn vị sự nghiệp tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ theo tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW, Thông báo số 85-TW ngày 24/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ tư pháp về “Xã hội hóa lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa, nâng cao chất lượng, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp với quản lý nhà nước, xây dựng các tổ chức tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực”.

4. Rà soát, sửa đổi Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (gọi tắt là Tiêu chí) đã được ban hành để phù hợp với pháp luật hiện hành và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trong điều kiện không còn Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng. Trường hợp ban hành mới Tiêu chí phải phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan. Các tiêu chí được xem xét và cách thức tính điểm phải cụ thể, minh bạch, bảo đảm khách quan, công bằng trong xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, bảo đảm các Văn phòng được thành lập và đi vào hoạt động có đội ngũ công chứng viên đáp ứng yêu cầu, ổn định, bảo đảm chất lượng của hoạt động công chứng.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về công chứng theo thẩm quyền.

Trên đây là một số nội dung về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật công chứng năm 2014, kính gửi y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 30/6/2019./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục KTVBQPPL, Vụ CVĐCVXDPL; Vụ PLDSKT;
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 449/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu449/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2019
Ngày hiệu lực12/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 449/BTP-BTTP 2018 triển khai thi hành Luật sửa đổi liên quan đến quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 449/BTP-BTTP 2018 triển khai thi hành Luật sửa đổi liên quan đến quy hoạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu449/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành12/02/2019
        Ngày hiệu lực12/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 449/BTP-BTTP 2018 triển khai thi hành Luật sửa đổi liên quan đến quy hoạch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 449/BTP-BTTP 2018 triển khai thi hành Luật sửa đổi liên quan đến quy hoạch

           • 12/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực