Công văn 449/TC-CST

Công văn số 449/TC-CST về việc chính sách thuế môn bài đối với Văn phòng đại diện do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 449/TC-CST chính sách thuế môn bài Văn phòng đại diện


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 449/TC-CST
V/v: Chính sách thuế môn bài đối với Văn phòng đại diện

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Tổng công ty Cao su Việt Nam
(56 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 02/CV-VP2 ngày 11/01/2005 của Văn phòng đại diện Tổng công ty Cao su Việt Nam đề nghị giải thích việc áp dụng chính sách thuế môn bài đối với Văn phòng đại diện của Tổng công ty. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12/6/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 75/2002/NĐ-CP">96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc Điều chỉnh mức thuế môn bài;

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó (không có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp). Theo đó, Văn phòng đại diện không có chức năng sản xuất, kinh doanh nên không phải nộp thuế môn bài.

Bộ Tài chính trả lời để Văn phòng đại diện Tổng công ty Cao su Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT, Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VP, CST (CST3);

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 449/TC-CST

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 449/TC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/01/2005
Ngày hiệu lực 13/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 449/TC-CST chính sách thuế môn bài Văn phòng đại diện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 449/TC-CST chính sách thuế môn bài Văn phòng đại diện
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 449/TC-CST
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành 13/01/2005
Ngày hiệu lực 13/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 449/TC-CST chính sách thuế môn bài Văn phòng đại diện

Lịch sử hiệu lực Công văn 449/TC-CST chính sách thuế môn bài Văn phòng đại diện

  • 13/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực