Công văn 4490/UBND-TNMT

Công văn 4490/UBND-TNMT năm 2015 về chỉ đạo biện pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954 thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 4490/UBND-TNMT 2015 quản lý sử dụng nhà biệt thự xây dựng trước 1954 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4490/UBND-TNMT
V/v chỉ đạo các biện pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Tư pháp, Văn hóa, thể thao và du lịch;
-
Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

 

Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản số 4141/UBND-TNMT chỉ đạo xử lý sau thanh tra việc đề xuất xác định 312 nhà biệt thự tại Quyết định 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành ph chỉ đạo như sau:

1) Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hp với các Sở, ngành chuẩn bị nội dung báo cáo của UBND Thành phố về công tác quản lý, sử dụng nhà biệt thự (trong đó tập trung các nội dung thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, các nội dung liên quan đ thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành ph; các nội dung tổ chức thực hiện việc xử lý, khắc phục vi phạm, tồn tại sau thanh tra), báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/7/2015.

2) Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan căn cứ: Tình hình và kết quả thực hiện Quy chế về quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND Thành phố; Điều 10 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đt, đ xut UBND Thành phố (trước ngày 20/7/2015) bổ sung, điều chỉnh, quy định chi tiết một số nội dung sau:

- Đ xuất cơ chế, chính sách thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị các ngôi biệt thự được xếp loại (loại 1, loại 2, loại 3), trong đó chú trọng chính sách khuyến khích xã hội hóa để huy động nguồn lực của các t chức, cá nhân tham gia đầu tư;

- Xem xét, quy định chi tiết về thẩm quyền cho phép phá dỡ, xây dng lại nhà biệt thự; các điều kiện và trình tự, thủ tục thực hiện, đảm bảo sự kim tra, giám sát của các cơ quan liên quan;

- Quy định về thu tiền sử dụng đất bổ sung theo quy định tại Điều 10 Thông tư s76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính đối với các trường hp được phép phá dỡ, xây dựng lại nhà biệt thự theo quy hoạch được phê duyệt, trong đó cho phép tăng hệ số sử dụng đất (tăng mật độ xây dựng, tăng chiều cao công trình) so với nhà biệt thự cũ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND Thành phố;
-
Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
-
PCTTTUBND TP Vũ Hồng Khanh;
-
VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TH, TNc, th, TNth;
-
UBND các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa;
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4490/UBND-TNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4490/UBND-TNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2015
Ngày hiệu lực01/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4490/UBND-TNMT 2015 quản lý sử dụng nhà biệt thự xây dựng trước 1954 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4490/UBND-TNMT 2015 quản lý sử dụng nhà biệt thự xây dựng trước 1954 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4490/UBND-TNMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành01/07/2015
        Ngày hiệu lực01/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4490/UBND-TNMT 2015 quản lý sử dụng nhà biệt thự xây dựng trước 1954 Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4490/UBND-TNMT 2015 quản lý sử dụng nhà biệt thự xây dựng trước 1954 Hà Nội

           • 01/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực