Công văn 4493/TCT-DNL

Công văn 4493/TCT-DNL năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4493/TCT-DNL 2018 thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4493/TCT-DNL
V/v: thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Trả lời công văn số 7998/BHBV-KHTC ngày 31/8/2018 của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt về việc liên quan đến thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm d Điều 9 Thông tư số 09/2011 RT-BTC ngày 21/01/2011 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm quy định về việc chi hộ giữa doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc với trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

"d) Đối với trường hợp thu hộ, chi hộ giữa các doanh nghiệp trực thuộc hoặc giữa doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc với trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm;

Khi chi hộ, hóa đơn GTGT mang tên, mã số thuế của doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đó thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Doanh nghiệp bảo hiểm chi hộ thông báo chi hộ cho doanh nghiệp nhờ chi hộ để doanh nghiệp này hạch toán chi phí."

Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013 TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về kê khai thuế GTGT.

Tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Căn cứ vào mô hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt căn cứ vào tình hình thực hiện kê khai, nộp thuế thực tế theo báo cáo của đơn vị, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp kê khai nộp thuế nhưng không ảnh hưởng đến tổng số thuế nộp vào NSNN, trường hợp Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện giải quyết bồi thường tập trung nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đối với toàn bộ tổn thất xảy ra tại địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tại Trụ sở chính của Tổng công ty thì:

- Đối với giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/7/2018: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào đang được khấu trừ tại Tổng công ty cho các công ty thành viên bằng việc lập hóa đơn GTGT đầu ra tương ứng với chi phí bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới phát sinh trong năm 2018 để các công ty thành viên thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hóa đơn xuất cho Công ty thành viên tương ứng với chi phí bồi thường do Trụ sở chính giải quyết bồi thường tập trung.

- Kể từ 01/8/2018: Đề nghị Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và các công ty thành viên thực hiện đúng theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính: "Khi chi hộ, hóa đơn GTGT mang tên, mã số thuế của doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đó thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào".

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS, KK&KTT-TCT;
- Lưu: VT, DNL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4493/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4493/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4493/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 4493/TCT-DNL 2018 thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4493/TCT-DNL 2018 thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4493/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành16/11/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4493/TCT-DNL 2018 thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4493/TCT-DNL 2018 thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

              • 16/11/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực