Công văn 4494/VPCP-QHQT

Công văn số 4494/VPCP-QHQT về việc triển khai kết quả hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ sau gia nhập WTO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4494/VPCP-QHQT triển khai kết quả hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ sau gia nhập WTO


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4494/VPCP-QHQT

V/v triển khai kết quả hội nghị quán triệt Chương trình hành động của CP sau gia nhập WTO

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007 

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ sau gia nhập WTO được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 7 năm 2007 tại Hà Nội, Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 4295/VPCP-QHQT ngày 03 tháng 8 năm 2007), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Công thương và Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động của bộ, ngành và địa phương mình để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định tại Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ.

2. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tổng hợp chương trình, kế hoạch hành động của các bộ, ngành và địa phương thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 12 năm 2007. Trên cơ sở đó, Bộ Công thương xây dựng khung, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP.

Biên soạn sổ tay dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý về các quy định của WTO và hướng dẫn thực hiện cam kết của Việt Nam, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2007. Kinh phí do Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO hỗ trợ.

3. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO tổ chức lớp đào tạo về WTO cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ tham mưu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tháng 9 năm 2007, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15 tháng 10 năm 2007.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo thẩm quyền việc tổ chức thực hiện và phân công đầu mối giúp việc trong xây dựng và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của tỉnh, thành phố mình.

5. Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO tiếp tục hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: ĐP, TH, VP BCĐ-WTO (3);
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4494/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4494/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2007
Ngày hiệu lực14/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4494/VPCP-QHQT triển khai kết quả hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ sau gia nhập WTO


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4494/VPCP-QHQT triển khai kết quả hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ sau gia nhập WTO
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4494/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành14/08/2007
        Ngày hiệu lực14/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4494/VPCP-QHQT triển khai kết quả hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ sau gia nhập WTO

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4494/VPCP-QHQT triển khai kết quả hội nghị quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ sau gia nhập WTO

           • 14/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực