Công văn 45/TCHQ-TXNK

Công văn 45/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa do doanh nghiệp nhập khẩu từ nước ngoài sau đó bán lại cho doanh nghiệp khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 45/TCHQ-TXNK 2018 thuế xuất nhập khẩu hàng hóa bán cho doanh nghiệp khu chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/TCHQ-TXNK
V/v trả lời webisite

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính).

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu hỏi đáp ngày 15/12/2017 của Cng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề nghị trả lời vướng mắc của bạn đọc hỏi về thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa do doanh nghiệp nhập khẩu từ nước ngoài sau đó bán lại cho các doanh nghiệp khu chế xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu là doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa khi nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu là doanh nghiệp nội địa, khi nhập khẩu hàng hóa phải nộp thuế nhập khẩu, khi xuất khẩu hàng hóa vào doanh nghiệp chế xuất không phải nộp thuế xuất khẩu và được hoàn số tiền thuế nhập khẩu đã nộp.

Tổng cục Hải quan xin chuyển Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính) tổng hợp trả lời bạn đọc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
TXNK (3).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 45/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu45/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2018
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 45/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 45/TCHQ-TXNK 2018 thuế xuất nhập khẩu hàng hóa bán cho doanh nghiệp khu chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 45/TCHQ-TXNK 2018 thuế xuất nhập khẩu hàng hóa bán cho doanh nghiệp khu chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu45/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành03/01/2018
        Ngày hiệu lực03/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 45/TCHQ-TXNK 2018 thuế xuất nhập khẩu hàng hóa bán cho doanh nghiệp khu chế xuất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 45/TCHQ-TXNK 2018 thuế xuất nhập khẩu hàng hóa bán cho doanh nghiệp khu chế xuất

            • 03/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực