Công văn 45/TCT-TNCN

Công văn 45/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản khoán chi tiền điện thoại do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 45/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản khoán chi tiền điện thoại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với các khoản khoán chi tiền điện thoại.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nike Việt Nam
(Địa chỉ: Lầu 12, Tòa nhà MeTropolitan số 235 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Qun 1, TP HCM.)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 16112017 đề ngày 16/11/2017 của Công ty TNHH Nike Việt Nam về chính sách thuế TNCN đối với khoản khoán chi tiền điện thoại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại tiết đ.4 điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:

“đ.4) Phn khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

...đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp...”

- Tại tiết 2.9 điểm 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014 được sửa đổi bổ sung Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về các khoản chi không được tính vào chi phí của doanh nghiệp bao gồm:

“2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.”

Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp đơn vị chi tin công tác phí, tin điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Nike Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Phá
p chế (TCT);
- Web
site TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ
QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn D
uy Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 45/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu45/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 45/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 45/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản khoán chi tiền điện thoại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 45/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản khoán chi tiền điện thoại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu45/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 45/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản khoán chi tiền điện thoại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 45/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản khoán chi tiền điện thoại

           • 04/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực