Công văn 45/VPCP-KTN

Công văn 45/VPCP-KTN năm 2012 triển khai cấp bách công trình khắc phục sạt lở trên tuyến giao thông ĐT 905 và ĐT 908, tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 45/VPCP-KTN 2012 công trình khắc phục sạt lở ĐT 905 908 Vĩnh Long


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/VPCP-KTN
V/v triển khai cấp bách công trình khắc phục sạt lở trên tuyến giao thông ĐT 905 và ĐT 908, tỉnh Vĩnh Long.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7892/BKHĐT-KTĐPLT ngày 14 tháng 11 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 15266/BTC-ĐT ngày 10 tháng 11 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7124/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2011) về việc triển khai cấp bách công trình khắc phục sạt lở trên tuyến giao thông ĐT 905 và ĐT 908, tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long rà soát, ưu tiên các hạng mục công trình cần đầu tư sớm và sử dụng nguồn vốn do địa phương quản lý để khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông trên đường ĐT 905 và ĐT 908. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu theo phương án vừa thiết kế, vừa thi công, Tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 45/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu45/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2012
Ngày hiệu lực04/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 45/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 45/VPCP-KTN 2012 công trình khắc phục sạt lở ĐT 905 908 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 45/VPCP-KTN 2012 công trình khắc phục sạt lở ĐT 905 908 Vĩnh Long
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu45/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành04/01/2012
        Ngày hiệu lực04/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 45/VPCP-KTN 2012 công trình khắc phục sạt lở ĐT 905 908 Vĩnh Long

             Lịch sử hiệu lực Công văn 45/VPCP-KTN 2012 công trình khắc phục sạt lở ĐT 905 908 Vĩnh Long

             • 04/01/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực