Công văn 450/ATTP-PCTTR

Công văn 450/ATTP-PCTTR 2023 triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm

Nội dung toàn văn Công văn 450/ATTP-PCTTR 2023 triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm


BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/ATTP-PCTTR
V/v triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ban Quản lý An toàn thực phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh.

Thực hiện Kế hoạch số 1766/KH-BCĐTƯATTP ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023, căn cứ trách nhiệm hậu kiểm về an toàn thực phẩm quy định tại Điều 38 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, để thực hiện có hiệu quả công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch và chỉ đạo tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn (đối với các tỉnh/thành phố chưa ban hành Kế hoạch hậu kiểm). Tập trung triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm các dịp cao điểm. Tăng cường lực lượng và nguồn lực để kiểm soát giảm tối đa số vụ, số người mắc và tử vong do ngộ độc thực phẩm.

2. Triển khai hoạt động hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hậu kiểm nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm. Đối với nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, yêu cầu tập trung hậu kiểm hồ sơ tự công bố sản phẩm tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tự công bố sản phẩm (không tự công bố sản phẩm, vi phạm về phiếu kiểm nghiệm để tự công bố, tự công bố sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố, vi phạm về các chỉ tiêu an toàn thực phẩm v.v…). Kiểm tra về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (GMP), cơ sở thuộc diện được miễn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; lấy mẫu kiểm nghiệm v.v... Xử lý nghiêm cơ sở vi phạm theo quy định của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP , Nghị định số 124/2021/NĐ-CP và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan.

3. Đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, tập trung hậu kiểm đối với các doanh nghiệp nằm trên địa bàn đã đăng ký bản công bố sản phẩm (tra cứu tên, địa chỉ doanh nghiệp và Giấy tiếp nhận theo tỉnh, thành phố tại trang https://nghidinh15.vfa.gov.vn). Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm, ưu tiên lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguy cơ pha trộn chất cấm quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BYT (nhóm sản phẩm hỗ trợ giảm cân, sinh lý, xương khớp, đái tháo đường, huyết áp v.v…). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an, Công Thương đẩy mạnh xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là xử lý vi phạm quảng cáo trên môi trường mạng, mạng xã hội, youtube v.v…công khai cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

4. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm soát thực phẩm giả, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng (gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dinh dưỡng y học) theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm phân công, phân cấp cho các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ban Quản lý An toàn thực phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh phối hợp thực hiện các nội dung nêu trên. Kết quả hậu kiểm báo cáo 06 tháng và năm 2023 các chỉ số về hoạt động thanh tra, kiểm tra tại mẫu biểu báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế, gửi Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
- Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, PCTTR.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Việt Nga

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 450/ATTP-PCTTR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu450/ATTP-PCTTR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 450/ATTP-PCTTR

Lược đồ Công văn 450/ATTP-PCTTR 2023 triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 450/ATTP-PCTTR 2023 triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu450/ATTP-PCTTR
        Cơ quan ban hànhCục an toàn thực phẩm
        Người kýTrần Việt Nga
        Ngày ban hành09/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 450/ATTP-PCTTR 2023 triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 450/ATTP-PCTTR 2023 triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm

              • 09/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực