Công văn 450/UBND-VX3

Công văn 450/UBND-VX3 năm 2016 về tăng cường an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 450/UBND-VX3 tăng cường an toàn lao động tiền lương bảo hiểm Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/UBND-VX3
V/v tăng cường an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, tiền lương và BHXH tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Triển khai Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 08/01/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, việc làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; văn bản số 5320/LĐTBXH-LĐTL ngày 25/12/2015 về việc đôn đốc triển khai thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội,

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp an toàn lao động, chú trọng các công trình tại khu đông dân cư, đường giao thông, khu vui chơi, giải trí đông người qua lại, cáp treo vận chuyển người; xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh có biện pháp quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 5320/LĐTBXH-LĐTL nêu trên; tăng cường đối thoại tại doanh nghiệp, chủ động phòng ngừa, không để tranh chấp lao động và đình công xảy ra.

3. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn theo đúng quy định; tham mưu việc tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; tổng hợp các khó khăn, kiến nghị trong quá trình trin khai, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định.

4. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chủ động xử lý trong trường hợp xảy ra tình trạng đình công; hỗ trợ các bên sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh; ngăn ngừa và xử lý kịp thời các cá nhân lợi dụng tình hình kích động, lôi kéo người lao động đình công trái pháp luật, đặc biệt, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016.

(Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH và văn bản số 5320/LĐTBXH-LĐTL đã gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 450/UBND-VX3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu450/UBND-VX3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2016
Ngày hiệu lực22/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 450/UBND-VX3 tăng cường an toàn lao động tiền lương bảo hiểm Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 450/UBND-VX3 tăng cường an toàn lao động tiền lương bảo hiểm Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu450/UBND-VX3
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành22/01/2016
        Ngày hiệu lực22/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 450/UBND-VX3 tăng cường an toàn lao động tiền lương bảo hiểm Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 450/UBND-VX3 tăng cường an toàn lao động tiền lương bảo hiểm Lâm Đồng

           • 22/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực