Công văn 4503/TCĐBVN-ATGT

Công văn 4503/TCĐBVN-ATGT năm 2017 về bổ sung biển báo Khu đông dân cư trên mạng lưới đường bộ do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4503/TCĐBVN-ATGT 2017 bổ sung biển báo Khu đông dân cư trên mạng lưới đường bộ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4503/TCĐBVN-ATGT
V/v bổ sung biển báo Khu đông dân cư trên mạng lưới đường bộ

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Cục Quản lý Đường bộ I, II, III, IV;
- Các Nhà đầu tư BOT đường bộ.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT và mục D.17 QCVN 41:2016/BGTVT: Biển số R420 có hiệu lực đối với tất cả các tuyến đường nằm trong khu vực đông dân cư cho đến vị trí đặt biển số R421. Như vậy đối với các khu đông dân cư, yêu cầu tại tất cả các đường, các cửa ngõ ra, vào đều phải cắm biển báo bắt đầu khu đông dân cư R420 và biển báo kết thúc khu đông dân cư R421 (mà không nhất thiết phải cắm nhắc lại tại các nút giao).

Tuy nhiên, hiện nay một số nơi chỉ mới quan tâm cắm biển R420, R421 trên các trục chính, còn các đường nhánh chưa được bố trí (đặc biệt ở các khu vực mà hệ thống đường do các cấp khác nhau quản lý như trục quốc lộ thì Tổng cục ĐBVN đã bố trí, các đường ngang do Địa phương quản lý thì chưa bố trí đầy đủ biển báo). Để thuận lợi, an toàn cho người tham gia giao thông và công tác thực thi pháp luật của lực lượng chức năng, Tổng cục ĐBVN có ý kiến như sau:

1. Đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng của địa phương rà soát, bổ sung đầy đủ biển báo R.420, R.421 trên các cửa ngõ vào, ra khu đông dân cư của hệ thống đường địa phương (Đường tỉnh, Đường huyện, Đường xã, Đường đô thị,...).

2. Yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Sở GTVT và các Nhà đầu tư BOT đường bộ:

- Rà soát và lắp đặt đầy đủ biển báo R.420, R.421 trên hệ thống đường quốc lộ thuộc phạm vi quản lý và trên đường nhánh tại khu vực nút giao với quốc lộ (nếu đường nhánh đó không thuộc khu vực đông dân cư), tổng hợp khối lượng thực hiện, báo cáo Tổng cục ĐBVN để bổ sung kinh phí thực hiện.

- Đôn đốc, hướng dẫn đơn vị quản lý đường lắp đặt biển báo R.420, R.421 trên hệ thống đường địa phương.

Lưu ý:

+ Vị trí lắp đặt biển báo R.420, R.421 được căn cứ Điều 3 Thông tư 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 và mục D.17 Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT của Bộ GTVT cho phù hợp thực tế là khu vực đông dân cư.

+ Kích thước biển báo căn cứ QCVN 41:2016/BGTVT, có thể được điều chỉnh giảm với hệ số 0,75 hoặc 0,5 để phù hợp với điều kiện địa hình, quy mô đường nhánh và tiết kiệm kinh phí. Trong trường hợp đường đôi, đường rộng có bổ sung thêm 1 biển báo ở dải phân cách giữa hay bên trái đường với kích thước phù hợp với địa hình.

3. Giao Cục QLĐB I, II, III và IV đôn đốc, báo cáo kết quả công tác rà soát, bổ sung biển R.420, R.421 tại các địa phương thuộc khu vực quản lý.

Tổng cục ĐBVN, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện; yêu cầu các Sở GTVT, các Cục QLĐB khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng cục ĐBVN trước ngày 25/8/2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Phó TCT Phan Thị Thu Hiền;
- VP Quỹ BTĐB Trung ương;
- Cục CSGT (C67 - Bộ CA);
- Vụ KHĐT, QLBT, TC;
- Cục QLXD đường bộ;
- Cục QLĐB cao tốc;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục;
- Lưu: VT, ATGT (VSQ-8b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4503/TCĐBVN-ATGT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4503/TCĐBVN-ATGT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2017
Ngày hiệu lực26/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4503/TCĐBVN-ATGT 2017 bổ sung biển báo Khu đông dân cư trên mạng lưới đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4503/TCĐBVN-ATGT 2017 bổ sung biển báo Khu đông dân cư trên mạng lưới đường bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4503/TCĐBVN-ATGT
        Cơ quan ban hànhTổng cục đường bộ Việt Nam
        Người kýNguyễn Văn Huyện
        Ngày ban hành26/07/2017
        Ngày hiệu lực26/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4503/TCĐBVN-ATGT 2017 bổ sung biển báo Khu đông dân cư trên mạng lưới đường bộ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4503/TCĐBVN-ATGT 2017 bổ sung biển báo Khu đông dân cư trên mạng lưới đường bộ

             • 26/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực