Công văn 4503/TCT-DNL

Công văn 4503/TCT-DNL năm 2015 về hóa đơn đối với lãi tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4503/TCT-DNL hóa đơn đối với lãi tiền vay 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4503/TCT-DNL
V/v hóa đơn đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1864/CT-Ktra1 ngày 31/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc hóa đơn đối với lãi tiền vay. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 3 Chương I Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng: “…a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: cho vay; chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật do các tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam cung ứng.”

Tại điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: “2.1. Tchức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ...”.

Tại Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hp pháp theo quy định của pháp luật.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, chi phí lãi vay trả cho các khoản vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá nhân phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được xác định là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: KK, CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4503/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4503/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực30/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4503/TCT-DNL hóa đơn đối với lãi tiền vay 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4503/TCT-DNL hóa đơn đối với lãi tiền vay 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4503/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành30/10/2015
        Ngày hiệu lực30/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4503/TCT-DNL hóa đơn đối với lãi tiền vay 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4503/TCT-DNL hóa đơn đối với lãi tiền vay 2015

            • 30/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực