Công văn 45038/CTHN-TTHT

Công văn 45038/CTHN-TTHT năm 2021 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 45038/CTHN-TTHT 2021 giảm thuế theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 Cục thuế Hà Nội


TNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45038/CTHN-TTHT
V/v giảm thuế GTGT theo Ngh quyết số 406/NQ-UBTVQH15

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội
(Địa chỉ: S nhà 130, đường Lê Dun, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; MST: 0100106264)

Trả lời công văn số 2114/VTHN-TC đề ngày 26/10/2021 của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

- Căn cứ Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19:

"Điều 3. Giảm thuế giá trị gia tăng

1. Giảm thuế giá trị gia tăng k từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

a) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn ung; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ h trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

...c) Chi tiết hàng hóa, dịch vụ được gim thuế quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo Phụ lục 1 Danh mục hàng hóa, dịch vụ được gim mức thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm b khoản này không bao gm phần mềm xuất bn và các hàng hóa, dịch vụ sn xuất kinh doanh theo hình thức trc tuyến.

... 2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

...3. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với doanh nghiệp, t chức quy định tại đim a khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn giá tr gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi "mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tng s tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đu vào theo s thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

...4. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.

...7. Doanh nghiệp, tổ chức quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.”

- Căn cứ Phụ lục I Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

- Căn cứ Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 kèm theo Tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

- Căn cứ Công văn số 4153/TCT-CS ngày 29/10/2021 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 .

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có kinh doanh các dịch vụ như dịch vụ vận tải đường sắt, dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP thì Công ty thực hiện trình tự, thủ tục về lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT đối với dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP và Công văn số 4153/TCT-CS ngày 29/10/2021 của Tổng cục Thuế.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 4 đ được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòn
g TTKT4;
- Phòng NVDTPC
;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT
, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 45038/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu45038/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2021
Ngày hiệu lực09/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(19/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 45038/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 45038/CTHN-TTHT 2021 giảm thuế theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 Cục thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 45038/CTHN-TTHT 2021 giảm thuế theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 Cục thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu45038/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành09/11/2021
        Ngày hiệu lực09/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (19/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 45038/CTHN-TTHT 2021 giảm thuế theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 Cục thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 45038/CTHN-TTHT 2021 giảm thuế theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 Cục thuế Hà Nội

              • 09/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực