Công văn 4506/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4506/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 7/4/2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4506/LĐTBXH-KHTC báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP giải pháp thu hút quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4506/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 7/4/2009

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện công văn số 7895/BKH-ĐTNN ngày 14/10/2009 của Quý Bộ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/4/2009 của Chính phủ về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các giải pháp hạn chế đình công xảy ra không đúng trình tự pháp luật quy định. Kết quả thực hiện như sau:

- Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động, trình Chính phủ tại Tờ trình số 37/TTr-LĐTBXH ngày 9/7/2009.

- Ban hành Thông tư số 13/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; đồng thời ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về ký kết hợp đồng lao động; nâng bậc lương, xây dựng thang lương, bản lương trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

- Đã trình và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập, đi vào hoạt động Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tập thể người lao động trong phát triển quan hệ lao động lành mạnh, bền vững. Đồng thời quy hoạch, đầu tư xây dựng các Trung tâm giới thiệu việc làm, đổi mới hình thức giới thiệu việc làm nhằm giúp đỡ người lao động và doanh nghiệp tiếp cận được thị trường lao động.

2. Về việc thực hiện soạn thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và các giải pháp đưa pháp luật lao động vào cuộc sống thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và phổ biến, tuyên truyền pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động. Kết quả thực hiện như sau:

- Tiến hành tổng kết 13 năm thực hiện Bộ luật Lao động và đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung toàn diện Bộ luật Lao động, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 3/2010 và trình Quốc hội vào tháng 5/2010.

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Bộ Tài chính xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 phê duyệt Đề án.

- Củng cố, kiện toàn hệ thống thanh tra lao động đủ năng lực đảm nhiệm chức năng, hoàn thành nhiệm vụ thanh tra trong các lĩnh vực thuộc ngành; xây dựng lực lượng thanh tra lao động các cấp và sẽ mở rộng thanh tra lao động đến cấp huyện. Đang tiến hành nghiên cứu xây dựng Đề án tăng cường năng lực và hiệu quả của hệ thống thanh tra lao động.

3. Về việc xây dựng đề án “Đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020” và đề án “Cung ứng lao động đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài”, đặc biệt lưu ý tới việc đào tạo các ngành nghề hiện đang thiếu hụt lao động và đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực tại các khu vực tập trung các khu công nghiệp, các dự án lớn có nhu cầu cao về số lượng lao động, chuyển đổi nghề cho nông dân khi bị thu hồi đất làm dự án đầu tư. Kết quả thực hiện như sau:

- Trình Chính phủ Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ và Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020 tại Tờ trình số 57/TTr-LĐTBXH ngày 05/10/2009.

- Trình Chính phủ Đề án thí điểm xây dựng Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và xuất khẩu tại Tờ trình số 22/TTr-LĐTBXH ngày 26/5/2008.

- Trình Chính phủ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Tờ trình số 42/TTr-LĐTBXH ngày 28/7/2009.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, đề nghị Quý Bộ tổng hợp trình Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4506/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4506/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2009
Ngày hiệu lực26/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4506/LĐTBXH-KHTC báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP giải pháp thu hút quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4506/LĐTBXH-KHTC báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP giải pháp thu hút quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4506/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thanh Hoà
        Ngày ban hành26/11/2009
        Ngày hiệu lực26/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4506/LĐTBXH-KHTC báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP giải pháp thu hút quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4506/LĐTBXH-KHTC báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP giải pháp thu hút quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

           • 26/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực