Công văn 4506/TCT-CS

Công văn 4506/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4506/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4506/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Watson Wyatt Việt Nam
(Tầng 8, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TPHCM).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 100727/WATSON WYATT VIETNAM ngày 27/7/2010 của Công ty TNHH Watson Wyatt Việt Nam nêu vướng mắc về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu.

Về vướng mắc của Công ty, ngày 23/2/2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 551/TCT-CS hướng dẫn cụ thể.

Tiếp theo công văn số 551/TCT-CS ngày 23/2/2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục I Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn về người nộp thuế GTGT ở Việt Nam:

 "Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hoá, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu) bao gồm:

2.1. Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp) và Luật Hợp tác xã;

2.2. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác;

2.3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam;

2.4. Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.

2.5. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hóa) của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam".

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Watson Wyatt Việt Nam thực hiện cung ứng dịch vụ cho tổ chức ở nước ngoài; tổ chức ở nước ngoài là tổ chức không có cơ sở thường trú ở Việt Nam theo quy định tại điểm 1.4 phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC (về thuế Thu nhập doanh nghiệp) và điểm 2.1.1 mục II phần B Thông tư số 133/2004/TT-BTC (về việc thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam), không phải là người nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điểm 2 mục I phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên thì dịch vụ cung ứng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được điều kiện về hợp đồng và thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Watson Wyatt Việt Nam biết và đề nghị liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4506/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4506/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2010
Ngày hiệu lực08/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vực***
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4506/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4506/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4506/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành08/11/2010
        Ngày hiệu lực08/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vực***
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4506/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4506/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu

           • 08/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực