Công văn 4507/VPCP-QHQT

Công văn 4507/VPCP-QHQT năm 2013 về Đề án tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4507/VPCP-QHQT năm 2013 tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4507/VPCP-QHQT
V/v Đề án tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tờ trình số 3335/TTr-BKHĐT ngày 22 tháng 5 năm 2013) về Đề án tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Đề án và các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ khẩn trương tiến hành công việc chuẩn bị, trong đó đặc biệt lưu ý về nội dung, các báo cáo, các bài phát biểu và tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách thiết thực, hiệu quả.

2. Các Bộ, cơ quan và địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các sự kiện.

3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4507/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4507/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2013
Ngày hiệu lực05/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4507/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 4507/VPCP-QHQT năm 2013 tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4507/VPCP-QHQT năm 2013 tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4507/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành05/06/2013
        Ngày hiệu lực05/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4507/VPCP-QHQT năm 2013 tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4507/VPCP-QHQT năm 2013 tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển

              • 05/06/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/06/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực